วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก ได้จัดหลักสูตร“การบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่” (IMNES)  รุ่น ๒ 
 ในระหว่างวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ – วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ได้รับเกียรติจาก คุณชัชดาพร บุญพีระณัฐรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  บรรยายในหัวข้อ “ แนวโน้มสภาวะแวดล้อมด้านความปลอดภัยการรับมือภัยพิบัติที่ทวีความรุนแรงและฤดูกาลที่ไม่แน่นอน” และในช่วงบ่ายบรรยายโดย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์  ในหัวข้อ “บทบาทในการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายความมั่นคงของชาติ”  ให้แก่นักศึกษาของหลักสูตร ณ วิทยาลัยการทัพบก

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

📌 ตามที่ได้รับแจ้งจากศูนย์ CDC “น้ำแร่เพื่อความมั่นคงชุมชน แต่ไม่เคยได้ใช้ ปี 64 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ