วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ร้อยเอ็ด-ปศุสัตว์101มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยโรคระบาดชนิดลัมปี สกิน
  วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นายสราวุธ ชอบขาย ปศุสัตว์อำภอเกษตรวิสัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเกษตรวิสัย มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีโรคระบาดชนิดลัมปี สกิน (ระลอกใหม่) เกษตรกร รวม 13 ครอบครัว  โค-กระบือ 13 ตัว  มูลค่าความเสียหายตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี พ.ศ.2564 รวม 162,000 บาท  ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
    ทั้งนี้ เกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือต่างรู้สึกปลาบปลื้มใจและขอบคุณรัฐบาล ที่เร่งรัดให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้
///
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
  ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ