วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

มุกดาหารจัดเวทีประชันวิสัยทัศน์เลือกตั้ง ส.ส. เขต 1
มุกดาหาร/ เมื่อวันที่ 30  เมษายน 2566 เวลา 18.00  น.  ณ  สวนสุขภาพ   อำเภอเมือง   จังหวัดมุกดาหาร   
กลุ่มเยาวชนประชาธิปไตย  โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  นำโดยนายวณัฐ   โคสาสุ (ทนายวาย)   นายพงศ์ภัทราดนัย   ว่องสาริกัน  ได้จัดกิจกรรมแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. เขต เลือกตั้งที่ 1 จังหวัดมุกดาหาร  มีประชาชนเข้าร่วมประมาณ  200  คน  มาให้กำลังใจและรับฟังการ แสดงวิสัยทัศน์และนโยบายพรรค  สำหรับ เขตเลือกตั้งที่ 1  มีจำนวนผู้สมัครทั้งหมด 12  คน   ดังนี้  ผู้สมัครหมายเลข 1 คือ ดร.ทศพล   เมืองฮาม  สังกัด พรรคไทยสร้างไทย    ผู้สมัครหมายเลข 2 คือ นายปิติณัช   นิธิศธานี  สังกัด พรรครวมไทยสร้างชาติ   ผู้สมัครหมายเลข 3 คือ ร.ต.ต.สุเทียน  ทองโสม สังกัด พรรคเสรีรวมไทย   ผู้สมัครหมายเลข 4 คือ นายสุเทพย์  เซียสกุล สังกัด พรรคภูมิใจไทย   ผู้สมัครหมายเลข 5 คือ นายนนทภูมิ  ตั้งปณิธานนท์  สังกัด พรรคเพื่อไทย    ผู้สมัครหมายเลข 6 คือ นายวิริยะ ทองผา  สังกัด พรรคพลังประชารัฐ   ผู้สมัครหมายเลข 7 คือ นายสุพจน์   สุอริยพงษ์  สังกัด พรรคก้าวไกล   ผู้สมัครหมายเลข 8 คือ นายสมพงศ์   คนตรง สังกัด พรรคประชาธิปัตย์   ผู้สมัครหมายเลข 9 คือ ร.ต.อ.สวัสดิ์   นครชัย สังกัด พรรคคลองไทย  ผู้สมัครหมายเลข 10 คือ นางกิ่งฟ้า   อรพันธ์  สังกัด พรรคประชาธิปไตยใหม่  ผู้สมัครหมายเลข 11 คือ นายชลชาติ   อาจหาญ   สังกัด พรรคไทยภักดี   ผู้สมัครหมายเลข 12 คือ นายทรงเกียรติ์   รัตนภูมินทร์ สังกัด พรรคทางเลือกใหม่
โดยในวันนี้เป็นการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 1  มีผู้เข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์  จำนวน 4 คน  ดังนี้ 1. นายปิติณัช   นิธิศธานี  พรรครวมไทยสร้างชาติ  2. ร.ต.ต. สุเทียน   ทองโสม  พรรคเสรีรวมไทย  3. นายสุเทพย์   เชียสกุล  พรรคภูมิใจไทย  4. นายสุพจน์    สุอริยพงษ์   พรรคก้าวไกล   การจัดกิจกรรมครั้งนีัได้ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ แสดงวิสัยทัศน์และตอบคำถามจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม   โดยผู้สมัครแต่ละคน แต่ละพรรคได้แสดงวิสัยทัศน์ของตนพร้อมชูนโยบายพรรค เพื่อให้ประชาชนตัดสินใจเลือก
ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงฯ จัดประชุมวิชาการ “การบริการทางการแพทย์เฉพาะด้าน จากความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ”   วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นายชาตรี วัฒนเขจร รอ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ