วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผู้บัญชาการทหารเรือ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2566
    วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย นางจตุพร ชมเชิงแพทย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ ตลอดจนหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือพร้อมคู่สมรส ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ  โดยภายหลังเข้าร่วมพิธีแล้วผู้บัญชาการทหารเรือได้นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ของกองทัพเรือ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน  "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " ในส่วนของกองทัพเรือเนื่องในวันฉัตรมงคล ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ประกอบด้วย การทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ภายในวัดอรุณราชวราราม การพัฒนาพื้นที่ชุมชนปรกอรุณ และบริเวณใกล้เคียง การจัดตั้งจุดให้บริการประชาชน ได้แก่ การจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน  การให้บริการตัดผม  การให้บริการซ่อมรถจักรยาน/รถจักรยานยนต์ เบื้องต้น  การให้บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และการให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้นจาก กรมแพทย์ทหารเรือและโรงพยาบาลธนบุรี  พร้อมทั้งการมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง โดยมีกำลังพลจากหน่วยต่างๆของกองทัพเรือ  ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนปรกอรุณ ชุมชนวัดเครือวัลย์ และประชาชนจิตอาสา สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ร่วมในกิจกรรม โดยพร้อมเพรียงกัน
    นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว กองทัพเรือ ยังได้จัดกิจกรรมชุมชนเข้มแข็งในโครงการ “คลองสวยน้ำใส ร่วมใจสามัคคี” และโครงการ “บ้าน วัด โรงเรียน (บวร)” พื้นที่กรุงเทพฯ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การพัฒนาคูคลองพื้นที่โดยรอบกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่พระราชวังเดิม และพื้นที่วังนันทอุทยาน การเก็บขยะและกำจัดวัชพืช การปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับสภาพน้ำ และการมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 6 พื้นที่ ได้แก่ บริเวณคลองวัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร ด้านข้างโรงเรียนประถมทวีธาภิเษก บริเวณคูคลองวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร บริเวณคลองวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร บริเวณคลองวัดครุฑ บริเวณวัดดงมูลเหล็ก และบริเวณคลองวัดเคลือวัลย์วรวิหาร โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่กรุงเทพฯ ภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งดำรงความต่อเนื่องในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนที่มีต่อกองทัพเรือ
   อนึ่ง วันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ ตามโบราณราชประเพณี ซึ่งในรัชกาลปัจจุบัน วันฉัตรมงคล ถูกกำหนดวันขึ้นตามวันบรมราชาภิเษก ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีนี้ขึ้น เมื่อวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562 โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการ จัดขึ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ดังนั้น วันฉัตรมงคลในปัจจุบัน จึงตรงกับวันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปี
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 909535645

กองประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ