วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

    โครงการบ้านกาชาดรวมน้ำใจเพชรบูรณ์ 65 
    นาง วาสนา ธีรนิติ รองนายกเหล่ากาชาด จ.เพชรบูรณ์เป็นประธานพิธีมอบบ้าน นาย ชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล ปลัด จังหวัด เพชรบูรณ์ เลขาเหล่ากาชาด เพชรบูรณ์ พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาด 
   นาย สมพงษ์ ทองหนูนุ้ย นาย อำเภอ บึงสามพัน กิ่งกาชาด อ.บึงสามพันพร้อมสมาชิก กิ่งกาชาดให้การต้อนรับ นาย ทวีศักดิ์ อินทรานุกูล นายกเทศมนตรี ต.ซับสมอทอด นาง สุพัตราพร ตั้งประเสริฐศรี รองนายก เทศมนตรี ต.ซับสมอทอด นาย นิติ รุ่งเจริญกิจ นายก อบต.บึงสามพัน นายสั่งยุทธ นามบุรี กำนัน ต.บึงสามพัน หัวหน้าหน่วยราชการพร้อมด้วย อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ,อสม. ในเขต มากันครบ ได้ทำพิธีมอบบ้าน ให้แก่ นาง ทุเรียน แก้วทอง ซึ่งเป็นผู้ได้รับการพิจารณา คัดเลือกและได้รับการช่วยเหลืองบประมาณในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยจำนวน 100,000 บาท พร้อมเครื่องบริโภคในครัวเรือน นายบุญเลิศ ถิ่นทัพไทย ปลัด อ.บึงสามพัน, อบต. กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสาร่วมช่วยกันก่อสร้างจนสำเร็จ ณ.บ้านราหุล หมู่ที่ 4 ต.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
   วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา 
สนับสนุนโดยนาย บุญเลิศ พุทธเจริญ เจ้าของไร่ ชนิกา อ.บึงสามพันจ.เพชรบูรณ์
จิรพัฒน์ โชคบวรกุล (#)แดง บึงสามพัน ผู้สื่อข่าว เพชรบูรณ์ 
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เกิดฝนตกในพื้นที่ อ.นครไทย เช้ามืด  8 มิ.ย. 2566 ทำให้น้ำป่าจากลำน้ำเฟี้ย ไหลหลากเข้าบ้านเรือนราษฎร บ้านบ่อโพธิ์ หมู่ที่ 1 ต.บ่อโพธิ์ จำนวน ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ