วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สุพรรณบุรี จัดโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยณิวัฒนา"กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในเฉลิมฉลองวาระครบ 100 ปี วันประสูติ (6 พฤษภาคม 2566)
วันนี้ (19 พ.ค.66) ที่วัดนางพิมพ์ หมู่ที่ 8 ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี  นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางนภัสสร สุวรรณประทีป ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี หน่วยงานภาคี และเครือข่ายโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดนางพิมพ์ ร่วมโครงการ "1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยณิวัฒนา"กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในเฉลิมฉลองวาระครบ 100 ปี วันประสูติ (6 พฤษภาคม 2566) และโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข "คนสามชุกร่วมใจ ปลูกรัก ปลูกผัก สานพลังประชารัฐ บ้าน วัด โรงเรียน" โดยร่วมกันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และปล่อยพันธ์สัตว์น้ำภายในบริเวณวัดนางพิมพ์
นางสาวสิริกร นิลกำแหง พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนจัดงานเฉลิมลองวาระครบ 100 ปี วัน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (6 พฤษภาคม 2566) โดยกรมการพัฒนาชุมขน ได้เสนอกิจกรรมต่อยอดขยายผลการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรม "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" ที่มีความสอดคล้องในต้านที่ 4 ด้านการส่งเสริมต้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป  ผู้นำชุมชน และข้าราชการในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายดำเนินการเต็มพื้นที่ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ในประเทศไทย (ตามฐาน THAIQM กระทรวงมหาดไทย) เป็นกิจกรรมในงานเฉลิมฉลองดังกล่าวฯ 
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ