วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มส.15 เรียนรู้พหุวัฒนธรรม “ไทยพุทธ-มุสลิม” ห่วงเด็กไทยมอบทุนเพิ่มโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว 
วันที่ 19 พฤษภาคม ที่โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว เขตหนองจอก คณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง(มส.) รุ่น 15 นำโดย นายสิริเทพ ตันติสิริตระกูล กลุ่มราชสีห์ และดร.ธนกฤต คุปกาญจนา กลุ่มคชสาร พร้อมด้วย พล.อ.ต.ดร.พัชรี พิพิธสุขสันต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง พร้อมคณาจารย์ จัดกิจกรรมพหุวัฒนธรรมเพื่อสังคม พร้อมมอบทุนการเรียนและอุปกรณ์ทางการศึกษา โดยมี นางสาวพิชามญชุ์ กองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ 

โดยกิจกรรมเริ่มจาก คณะครูกล่าวต้อนรับคณะนักศึกษา มส.15 จากนั้นตัวแทนนักเรียน ระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา แสดงโชว์ความสามารถของเด็กๆให้ผู้ใหญ่ใจดีได้ชม จากนั้นเข้าสู่พิธีมอบทุนการศึกษาจำนวน 2 แสนบาท ให้กับนักเรียน 196 คน แล้วร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน ขนมหวาน และไอศกรีม ให้กับเด็กๆ

นอกจากนี้ คณะนักศึกษา มส.15 ยังได้ศึกษาเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ของชุมชนรอบๆโรงเรียน ถึงการอยู่ร่วมกันของชาวไทยพุทธ-มุสลิม อยู่อย่างสันติสุข รวมถึงได้ศึกษาข้อมูลจากผู้ปกครอง ถึงปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษาของเด็กๆ จากนั้นเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน ที่เป็นแหล่งอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน มีทั้งพืชไม้ผล และไม้ประดับ 

ดร.เภา บุญเยี่ยม ประธานฝ่ายCSR เปิดเผยว่า การเรียนหลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงนั้น หลักสูตรได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้เรียกว่า 3 สร้าง คือ สร้างความมั่นคงของชาติ สร้างความมั่นคงของมนุษย์ และสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งนอกจากการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้ว หลักสูตรยังส่งเสริมให้นักศึกษาทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อประโยชน์สาธารณะนอกห้องเรียน เพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจสังคมระดับรากหญ้าอันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ สอดรับกับวิสัยทัศน์ของหลักสูตรทั้งสามด้าน

การทำ CSR ที่โรงเรียนสุเหร่าอีรั้วในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างความมั่นคงของมนุษย์และความมั่นคงของชาติในอนาคต โดยกิจกรรมในวันนี้ นอกจากการมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนในระบบดิจิทัล สิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้กับน้องๆนักเรียนแล้ว ยังได้ศึกษาเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้และชุมชนรอบๆส่วนใหญ่เป็นการอาศัยอยู่ร่วมกันระหว่างชาวไทยพุทธและอิสลาม ซึ่งมีประเพณีวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันมาอย่างยาวนาน

ด้านดร.ธนกฤต คุปกาญจนา ประธานกลุ่มคชสาร เปิดเผยว่า ในนามตัวแทนกลุ่มคชสาร และกลุ่มราชสีห์ ได้เตรียมงานกัน 2-3 เดือน จนบรรลุเป้าหมาย ทั้งทุนการศึกษา 200 ทุน และอุปกรณ์การศึกษา คือทีวีจำนวน 4 เครื่อง ซึ่งกิจกรรมวันนี้เป็นเป้าหมายหนึ่งของสถาบัน มส.15 ต้องการอบรมให้ทุกคนมีจิตใจเอื้อเฟื้ออารีย์ต่อสังคม และสามารถนำขบวนการทางการศึกษาทั้งหมดเอามาสู่สังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม

ทางด้าน นางสาวพิชามญชุ์ กองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่า โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว มีนักเรียนระดับอนุบาล-ประถม จำนวน 196 คน เป็นนักเรียนศาสนาอิสลาม 116 คน นักเรียนศาสนาพุทธ 30 คน และมีคุณครู 10 ท่าน  การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และหลักสูตรศาสนาอิสลามศึกษา และขอบพระคุณ กิจกรรมดีๆที่ มส.15 ได้มาแบ่งปันความสุขให้เด็กได้ทั้งทุนการศึกษา และยังติดตั้งโทรทัศน์เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ที่จะทำนักเรียนได้เรียนรู้และเข้าถึงสื่อได้ง่ายยิ่งขึ้น รวมถึงนำอาหารกลางวัน มาให้เด็กได้รับประทานอีกด้วย
//

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ