วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ลพบุรี สภ.โคกสำโรง จว.ลพบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ 3 มิถุนายน 2566
วันศุกร์ ที่2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.09 น.  ที่บริเวณสระน้ำ โรงเรียนบ้านหนองบัว หมู่4 ต.คลองเกตุ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี   สถานีตำรวจภูธรโคกสำโรง โดยการนำของ
พ.ต.อ.นพพลพัชร  สิทธิสมบูรณ์ ผกก.สภ.โคกสำโรง ,
พ.ต.ท.มนตรี  เล่ห์อิ่ม รอง ผกก.ป.สภ.โคกสำโรง ,
พ.ต.ท.เสริญราษฎร์  แก้วปนทอง สว.อก.สภ.โคกสำโรง, พ.ต.ต.องอาจ เนียมศรีเพชร สวป.สภ.โคกสำโรง, คุณจุไรรัตน์  อมรรุจิ ประธานกต.ตร.สภ.โคกสำโรง ,คุณชัยสิทธิ์  ล้ออุทัย กต.ตร.สภ.โคกสำโรง ,นายสนอง แท่นสูงเนิน  ที่ปรึกษา กต.ตร.สภ.โคกสำโรง ,คุณดาวรุ่ง  นพรัตน์ นายก อบต.คลองเกตุ 
นายสุดใจ เจริญดี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว ข้าราชการตำรวจ สภ.โคกสำโรง  เจ้าหน้าที่ อบต.คลองเกตุ ผู้ใหญ่บ้านตำบลคลองเกตุ ประชาชนตำบลคลองเกตุ  ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณริมสระน้ำบ้านหนองบัว  หมู่ที่ 4 ต.คลองเกตุ  อ.โคกสำโรง จว.ลพบุรี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2566   ผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าหนึ่งร้อยคน

    เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคล  วันเฉลิมพระชนมพรรษา  3 มิถุนายน 2566 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้   โดยกำลังพลตำรวจสภ.โคกสำโรง และจิตอาสา ฯ ของหน่วยได้ร่วมกันตัดแต่งต้นไม้ เก็บกวาด ทำความสะอาดพื้นที่  ตัดหญ้า  ตัดแต่งกิ่งไม้  พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์   โดยรอบโรงเรียน ถนน ซอยภาย สระน้ำในหมู่บ้านหนองบัว

   ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรักความสามัคคี รณรงค์สร้างกระแสวัฒนธรรมใหม่กระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้ ได้รู้จักการมีระเบียบวินัยในตนเอง มีจิตสาธารณะในการที่จะช่วยกันรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  มีประชาชนจิตอาสาฯ และชาวบ้านร่วมกิจกรรม

๑. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑.๑ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี
๑.๒ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี
๑.๓ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสมานฉันท์สามัคคี ของสถานีตำรวจภูธรโคกสำโรง และคณะกรรมการ ตรวจสอบและติดตามสถานีตำรวจภูธรโคกสำโรง (กต.ตร.สภ.โคกสำโรง)  ตลอดทั้งหน่วยงาน บุคลากร
และประชาชนในชุมชน
๑.๔ เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

   และทางสถานีตำรวจภูธรโคกสำโรง ได้จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ   เพื่อให้คณะผู้บริหาร บุคคลากร ได้แสดงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ไว้ด้วยการอำนวยความเรียบร้อยแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการอีกด้วย

สนอง แท่นสูงเนิน
ผู้สื่อข่าว จว.ลพบุรี รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ