วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

     เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 กลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ได้รับมอบหมายให้ ลงพื้นที่ กรณี เพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน ได้โพสต์ข้อมูล ว่า “สี่ล้านแปด 8 ปี ไม่ได้ใช้น้ำสักหยด ตอนปี 2558 กรมทรัพยากรน้ำ ได้ทำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองกะเปียดพร้อมระบบกระจายน้ำ สร้างไว้ที่บ้านเหนือคลอง ม.2 ต.ห้วยปริก อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ใช้งบ 4,813,000 บาท นับถึงปัจจุบัน 8 ปีแล้ว ชาวบ้านก็ยังไม่เคยได้ใช้น้ำประปาเลย ต้องหาน้ำใช้กันเองจากคลอง และบ่อน้ำที่ขุดกันไว้แทน สภาพโดยรอบรกร้างหญ้าขึ้นเต็มไปหมด” 

     จากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ชี้แจงว่า โครงการดังกล่าว เป็นโครงการของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 กรมทรัพยากรน้ำ โดยการส่งมอบโครงการดังกล่าวให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ยังไม่มีผล เนื่องจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ยังไม่มีมติรับมอบแต่อย่างใด 

     ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. นครศรีธรรมราช ตั้งประเด็นเพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงรายละเอียดโครงการ ได้แก่

     1.   การรับโอนโครงการดังกล่าว เป็นไปโดยชอบด้วยกฏหมายหรือไม่ (ไม่พบหลักฐานว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก มีมติรับมอบโครงการดังกล่าวแล้วแต่อย่างใด) 

     2.  การตรวจรับโครงการดังกล่าว เป็นไปโดยชอบด้วยกฏหมายหรือไม่ (เนื่องจาก การทดสอบระบบการทำงานของระบบประปาปรากฎว่าระบบประปาไม่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง) 💻 เพจ :  สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
💻 Facebook Account : คุณลิกอร์ ช่อสะอาด
💻 เพจ : ITA นครศรีธรรมราช 
📞📱โทรติดต่อ : 075-432205
สมาคมหนังสือพิมพ์ ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ