วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

โครงการ "ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2566"
นายสมพงษ์ ทองหนูนุ้ย นายอำเภอบึงสามพัน เป็นประธานเปิดงาน โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 
"สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี" (3 มิถุนายน 2566) 
    โดยมีนายนิติ รุ่งเจริญกิจ นายก อบต.บึงสามพัน, นายสั่งยุทธ นามบุรี กำนัน ต.บึงสามพัน, นางสุพัตราภรณ์ ตั้งประเสริฐศรี รองนายกเทศบาล ต.ซับสมอทอด, นายภูริวัฒน์ จันทร์แจ 
หัวหน้าหน่วยป้องกัน รักษาป่าเพชรบูรณ์ที่ 3 (ลำจังหัน), นาย สมศักดิ์ ชวนชม ผอ.ศูนย์ป่าไม้ จ.เพชรบูรณ์, นายธงชัย ลาดบัวขาว หัวหน้า โครงการพัฒนาป่าไม้ ตามแนวพระราชดำริ บ้านซับตะเคียน, นางศิริลักษณ์ เกศดี 
หัวหน้าอุทยาน บึงสามพัน, พร้อมด้วยสมาชิก อบต.บึงสามพัน, เจ้าหน้าที่, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยแพทย์, และ จิตอาสา โรงเรียนบึงสามพันบน, 
ร่วมพัฒนาริมน้ำบึงสามพัน ให้สวยงามเป็นแลนด์มาร์ค ของตัวอำเภอ บึงสามพัน ณ 
บริเวณริมน้ำ บึงสามพัน หมู่ที่ 5 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โดยผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านๆ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา./
(#)สนับสนุนโดย นายบุญเลิศ พุทธเจริญ เจ้าของไร่ชนิกา อ.บึงสามพัน 
จ.เพชรบูรณ์ 
(#)จิรพัฒน์ รุจิโชคบวรกุล/แดง บึงสามพัน ผู้สื่อข่าว เพชรบูรณ์
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “ชาวรพจ. เติมบุญ เติมสุข ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา”  วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นพ....

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ