วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

พิธีแห่พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ รวม 19 องค์ และองค์เทพศักดิ์สิทธิ์ ที่ประดิษฐานอยู่ในมูลนิธิสว่างดาวดึงส์ธรรม อุทยานวิหารเซียน-ปากช่อง รอบเมืองปากช่อง 
วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 08:18 น.  ณ มูลนิธิสว่างดาวดึงส์ธรรมอุทยานวิหารเซียน-ปากช่อง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

ท่านอาจารย์วิชัย ชูชัยเจริญ ประธานมูลนิธิสว่างดาวดึงส์ธรรม อุทยานวิหารเซียน-ปากช่อง พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิสว่างฯ ทั่วประเทศ และผู้เลื่อมใสศรัทธา ร่วมพิธีแห่พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ มีองค์ :พระโพธิสัตว์กวนอิมพันเนตร-พันกร, องค์พระอรหันต์จี้กง, องค์หลือซุ่นเอี๊ยงโจวซือ, องค์ฮ้อเอี้ยฮุ้งเซี่ยโจ้ว, องค์หลวงปู่ทวด, ท่านท้าวสุรนารี-แม่ย่าโม, และ ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ 

โดยมี นายพงศสฤษฎิ์ เนียมก้องกิจ ผู้บริหาร บจก.เคไอเจ มาร์เก็ตติ้ง, นายสุชาติ ซื่อสัตย์กุล ประธาน บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี.ไพพ์, นายอรชัย ปุญณนิธิ ที่ปรึกษาประธานมูลนิธิสว่างดาวดึงส์ธรรม, นายวิจิตร โภคะกุล ประธาน บจก.บางนาเครื่องยนต์, นายธีระชัย งามนรารัต ผู้บริหารภัตตาคาร
นาทอง-รัชดา, นายธนกร สิริบุญสุข ประธาน บจก. เอส.เค.แอนด์เจมส์, นายทวีวัตร บูรพพัฒนพงศ์ ผู้บริหาร
บจก.วีรยา ออย์, นายประสิทธิ์ ทองทิตย์เจริญ รองประธานมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน,  Mr.Ying Fuk Lui (มิสเตอร์ ยิ่ง ฟู หลุย), Mr.Liu Gua Chien (มิสเตอร์ หลิว กั๋ว เฉียน), นายวรพล เชอไพศาล, นายจิก เจียว, และผู้มีเกียรติอีกหลายท่านที่มาร่วมในพิธี

โดยพิธีการดั่งกล่าวจะเริ่มแห่พระบรมสารีริกธาตุ พร้อมทั้ง องค์เทพต่างๆ ในพื้นที่บริเวณตลาด อำเภอปากช่อง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนที่เลื่อมใสศรัทธา ได้กราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในมูลนิธิสว่างดาวดึงส์ธรรม อุทยานวิหารเซียน-ปากช่อง เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคล อยู่เย็นเป็นสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน และคิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาทุกๆประการ

โดยท่านอาจารย์วิชัย ชูชัยเจริญ ประธานมูลนิธิสว่างดาวดึงส์ธรรม อุทยานวิหารเซียน-ปากช่อง กล่าวขอบคุณ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทุกภาคส่วน ตลอดทั้งมูลนิธิฯ กู้ภัยจิตอาสา และประชาชน ที่มาร่วมในพิธีดังกล่าวในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญในหน้าที่และการงาน ยิ่งๆขึ้นไป./😇😇😇

#มูลนิธิสว่างดาวดึงส์ธรรม
#อุทยานวิหารเซียน-ปากช่อง 
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ