วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
พิษณุโลก สมาคมสื่อฯ ประกอบพิธีปลุกเสกน้ำพระพุทธมนต์ 666 ปี "พระพุทธชินราช" ถวาย 332 วัด 9 อำเภอ
วันที่ 29 มิถุนายน  2566 เวลา 16.09 น.ณ พระวิหาร วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายมังกร จีนด้วง นายกสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก เป็นประธานประกอบพิธีปลุกเสกน้ำพระพุทธมนต์ ในวาระครบ 666 ปี  หลวงพ่อพระพุทธชินราช  เพื่อถวายเจ้าคณะอำเภอ 9 อำเภอ ของจังหวัดพิษณุโลก นำไปแจกจ่ายวัดในเขตปกครอง จำนวน 332 วัด และพุทธศาสนิกชน ตลอดจนสื่อมวลชน เพื่อความเป็นศิริมงคลและพุทธคุณอันสูงยิ่ง 
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชน ตลอดจนคณะกรรมการ และสมาชิกสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีโดยสวมชุดขาวปฏิบัติธรรม อาทิ  พล.ต.ต.ระวีพรรษ อมรมุนีพงศ์ รอง ผบช.ภ.6  นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอเมืองพิษณุโลก นางอุบลรัตน์ ศิลตระกูล พาณิชย์จังหวัด  นางกุลวดี ยาดี  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 นางสาวพญา ธาราวุฒิ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด  เป็นต้น  
ต่อมาเวลา 16.39 น.นายมังกร จีนด้วง นายกสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก เป็นประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธชินราช ในพระวิหาร โดยมีท่านเจ้าคุณพระสุธรรมมุนี รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ท่านเจ้าคุณพระรัตนโมลี (ไพรินทร์ ทนฺตจิตฺโต) รองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เจ้าพิธีปลุกเสก พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 9 อำเภอ เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อฉลองพิธีปลุกเสกน้ำพระพุทธมนต์ 666 ปี พระพุทธชินราช จนกระทั่งเวลา 18.09 น. ถวายเครื่องไทยธรรม กรวดน้ำ-รับพร ถวายน้ำพระพุทธมนต์แด่พระสงฆ์ ทั้ง 9 อำเภอ และแจกน้ำพระพุทธมนต์แก่ผู้เข้าร่วมพิธีอีกด้วย
สำหรับน้ำพระพุทธมนต์ คือ น้ำที่ปลุกเสก เพื่ออาบ กิน หรือ ประพรมศีรษะ ภายในบ้าน ป้ายร้านค้า ตลอดจนบำบัด ปัดเป่า มงคลอันตราย ภัยพิบัติต่างๆ ถือว่าเป็นสิริมงคล นำความสวัสดีมีโชคมาสู่ครอบครัว คติความเชื่อพลังอานุภาพในพระรัตนตรัย สำหรับพุทธศาสนิกชนถือว่า เป็นเครื่องป้องกัน ภัยอันตราย และประสิทธิ์ประสาทความเจริญ ให้จัดเป็นกุศลพิธีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล
ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ