วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี จัดพิธีไหว้ครูด้านนาฏดุริยางคศิลป์ไทย ประจำปี 2566
วันนี้ (29 มิ.ย.66)  ที่หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี  นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีไหว้ครูด้านนาฏดุริยางคศิลป์ไทย ประจำปี 2566 และรับมอบทุนการศึกษาจากผู้มีอุปการคุณ เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษา  พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และผู้อุปการคุณร่วมพิธี
รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา บุญญาพิทักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี  กล่าวว่า วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี เริ่มเปิดการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อปีการศึกษา 2536 ปัจจุบันสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม วิทยาลัยจัดการเรียนการสอนเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 1 ระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนตัน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยจัดการเรียนการสอนทั้งวิชาฟื้นฐานและวิชาชีพเฉพาะด้านนาฏดุริยางคศิลป์ แบ่งออกเป็น 5 สาขาวิชา 2 ระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยได้จัดการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) โดยจัดการเรียนการสอน ใน 6 สาขาวิชา 
ในระยะเวลาที่ผ่านมา วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี มุ่งจัดการเรียนการสอนด้านศิลปะ สร้างศาสตร์แห่งศิลป์ เพื่อผลิตนักเรียนและบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศด้านศิลปะนาฎศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์ รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและระดับท้องถิ่น
นอกจากดำเนินการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมของซาติแล้ว ภารกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่งของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีคือ การแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ เพื่อส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ซึ่งตั้งแต่วิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนมาเป็นเวลา 30 ปี นับถึงปีนี้ วิทยาลัยได้จัดการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในโอกาสต่าง ๆ มาแล้วจำนวนมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ การแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย การร่วมจัดกิจกรรมและงานประเพณีต่าง ๆ ของจังหวัดสุพรรณบุรี การบรรเลงและการแสดงร่วมกับศิลปีนแห่งชาติ นางรัจนา พวงประยงค์ และนายไพฑูรย์ เข้มแข็ง ในงาน "นาฎยรื่นรมย์ สานศิลป์ เยือนหออัครศิลปิน รวมพลังเครือข่ายศิลปินพื้นบ้าน น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน"
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ