วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อุตรดิตถ์ - รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ทำประกันภัย พรบ. 100%
 เมื่อเวลา 09:00 น วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2567 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อ.เมืองจ.อุตรดิตถ์ นายนพฤทธิ์   ศิริโกศล รองผวจ.อุตรดิตถ์ พร้อมคณะเดินทางมาเป็นประธาน เปิดกิจกรรม รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ทำประกันภัย พรบ. 100% โดยมี นางกาญจนา ศรีคราม ผู้อำนวยการภาคอาวุโสสำนักงานคปภ.ภาค 1 เชียงใหม่ คุณธันน์ชนก  รุ่งรังสรรค์ ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ คุณธานินทร์ วงศ์รักไทย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาคเหนือบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด
คุณวิเชียรแสง  วิวัฒนเจริญ รองประธานมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์และพ.ต.ท.พีรพลจำนงค์กิจ สารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ เป็นวิทยากรในการเสวนาในวันนี้คอยให้การต้อนรับ
โดยมี นางดวงสมรจันเสนาผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอุตรดิตถ์กล่าวรายงาน
ด้วยสำนักงาน คปภ. เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่มีภารกิจในการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ประชาชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ใช้ประโยชน์จากระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างเหมาะสม สำนักงาน คปภ.จึงกำหนดนโยบายในการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง และบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือช่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อบูรณาการทำงานและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกาคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ รวมถึงบทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงาน คปภ. และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
สำนักงาน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้ดำเนินการตามโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย พ.ร.บ. ประจำปี 2566
การจัดกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้ วย
 กิจกรรมรณรงค์ "ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ทำประกันภัย พรบ. 100%"
โดยจัดกิจกรรมปล่อยขบวนคาราวานรณรงค์ รถจักรยานยนต์ จำนวน 7· คัน
กิจกรรมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในหัวข้อเรื่อง "ทำอย่างไรเมื่อประสบภัยจากรถ" 

  


โดยมีผู้เข้ารับฟังการเสวนาประกอบด้วยนักศึกษา
บุคลากร จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป
500 คน
กิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน คปภ. กองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย บริษัทประกันภัย และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ส่วนราชการ
หน่วยงารัฐวิสาหกิจ ธนาคาร โรงพยาบาล และมูลนิธิ จำนวน 17แห่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์ ออกบูธให้บริการ
ตรวจเช็คสภาพรถและเปลี่ยนหลอดไฟฟรี
  การดำเนินกิจกรรมในวันนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก หน่วยงานภาคีเครือข่าย
ทั้งภาครัฐและเอกชน และท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ให้ความอนุเคราะห์
หอประชุมเป็นสถานที่จัดกิจกรรมในวันนี้

เอนก ธรรมใจ
รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ