วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชน ที่โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
วันนี้ (7 มิ.ย.66) ที่โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ ตำบลจรเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนโรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ โดยมี นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ ร่วมพิธี
นายภุชพงค์ กล่าวว่า โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน เป็นโครงการตามนโยบาย "ไทยแลนด์ 4.0" ของรัฐบาลในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพสูงครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับทุกคนในชุมชน ในฐานะกระทรวงที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของรัฐบาล ซึ่งเป็นแกนหลักในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนในสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ อาทิเช่น วัด มัสยิด โรงเรียน สถานที่ราชการในท้องถิ่น และชุมชนที่เหมาะสม กระจายอยู่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ เรียบร้อยแล้วจำนวน 500 แห่ง และในปี พ.ศ. 2566 ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพิ่มเติมอีก 1,722 แห่ง รวมจำนวนกว่า 6,000 แห่ง ทั่วประเทศ
ด้านนางสาวรัตนา จรูญศักดิ์สิทธิ์ ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคมสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดสุพรรณบุรี มีศูนย์ดิจิทัลชุมชน จำนวนรวม 17 ศูนย์ ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย ศูนย์ที่จัดตั้งในโรงเรียนหรือสถานศึกษา จำนวน 7 ศูนย์ กลุ่มเป้าหมายศูนย์ที่จัดตั้งในโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 1 ศูนย์ และประเภทโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก จำนวน 7 ศูนย์ โดยโรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ ตำบลจรเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหนึ่งในโรงเรียนตามกลุ่มเป้าหมายศูนย์ที่จัดตั้งในโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประเภทโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กได้รับสนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ อาทิ อุปกรณ์และครุภัณฑ์สำหรับเรียนรู้ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงานสิ่งอำนวยความสะดวก ICT ได้แก่ เครื่องพิมพ์ Multifunction สำหรับพิมพ์/ถ่าย/สแกน/แฟกซ์เอกสาร Smart TV กระดานอัจฉริยะ (Smart Board) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงแบบเคลื่อนที่ ระบบ CCTV ระบบอินเทอร์เน็ต ความเร็ว 200/100 Mbps และบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชน จำนวน 1 คน ตลอดระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2571
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ