วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ป.ป.ช.นราธิวาส ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบหลังได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบขุดดินโดยไม่ได้ขออนุญาต ในพื้นที่ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส

    ล่าสุด เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นายสุวัฒน์ เสาวรัญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับนิคมสหกรณ์บาเจาะ อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน และฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ตรวจหลังจากได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบขุดดินโดยไม่ได้รับอนุญาต ในพื้นหมู่ที่ 3 เขาบือราเป๊ะ บ้านบือราเป๊ะ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
 จากการเข้าตรวจสอบในพื้นที่ ไม่พบเครื่องจักรและตัวผู้กระทำความผิด ซึ่งคาดว่าน่าจะเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่แล้วก่อนการเข้าตรวจสอบ พบเพียงแต่ร่องรอยกองดิน และบ่อดินที่มีความลึกเกินกว่า 3 เมตร และมีพื้นที่ปากบ่อดินกว้างเกิน 10,000 ตารางเมตร (ประมาณ 6 ไร่ 1 งาน) หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด) ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน ซึ่งเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายตาม พรบ.ขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และหากใช้เครื่องจักรในการขุดก็จะต้องได้รับอนุญาตจากอุตสาหกรรมจังหวัด ตาม พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 
 แต่อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบพิกัดจุดที่เข้าตรวจสอบระวางแผนที่พบว่า จุดที่มีการขุดดินนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ความดูแลรับผิดชอบของนิคมสหกรณ์บาเจาะ ส่วนอีกจุดที่อยู่ไม่ไกลจากจุดดังกล่าวได้เข้าไปด้านใน หลังจากได้มีการลงพื้นที่เมื่อเดือนมีนาคม 2566 ไม่พบมีการขุดตักดิน แต่อีกจุดที่อยู่บริเวณติดกับถนนสายบือราเป๊ะ และอยู่ไม่ไกลมากนัก พบมีการลักลอบขุดดินในที่นิคมสหกรณ์บาเจาะ ซึ่งจุดดังกล่าวเคยมีการลงพื้นที่ตรวจสอบมาก่อนแล้วเช่นเดียวกัน แต่ยังพบมีการลักลอบเข้ามาขุดดินอีก จึงได้มีการแจ้งประสานให้นิคมสหกรณ์บาเจาะ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน และฝ่ายปกครอง ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวต่อไป ทั้งนี้ ได้ให้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้หมั่นตรวจตราดูแลรักษาพื้นที่ที่ในความรับผิดชอบอยู่เป็นระยะ ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบขุดดินในที่สาธารณะ และที่เอกชนในลักษณะจะต้องขอและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐ
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ