วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ดร.สุวิทย์ มอบเกียรติบัตรและกล่าวแสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร "การบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ IMNES" รุ่น 2 
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 ที่ห้องประชุมกิตติเสนา วิทยาลัยการทัพบก
กรุงเทพมหานคร 
    ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช นายกสมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก ให้เกียรติมาเป็นประธาน มอบเกียรติบัตรและกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ของหลักสูตร การบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรั66บความมั่นคงโลกยุคใหม่ IMNES รุ่น 2 
โดยได้รับเกียรติจาก พลตรีฉกาจ ขันตี ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก
ร่วมมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในโอกาสนี้ด้วย 
    ซึ่งการอบรม หลักสูตร การบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงแห่งโลกยุคใหม่  IMNES รุ่นที่ 2 นี้ ทางสมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก ได้จัดอบรมขึ้นเป็น รุ่นที่ 2 และคาดว่าจะเปิดรุ่นที่ 3 ตามความต้องการของผู้ที่สนใจที่จะมาเข้าอบรมในโอกาสต่อไป ซึ่งการอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ IMNES รุ่นที่ 2 
ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้เข้าอบรมตลอดระยะเวลาในการอบรมนำไปประยุกต์ปรับใช้กับชีวิตประจำวัน และสามารถที่จะนำไปช่วยเหลือสังคม ได้อีกทางหนึ่งด้วย 
ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ ทางสมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก 
พร้อมสนับสนุนกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ต่อสังคมและผู้เข้าอบรมในรุ่นต่อๆไป อย่างแน่นอน./

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
#บจก.อากาศสดใส
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ