วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์แจกถุงยังชีพ 
https://youtube.com/watch?v=PlSefvtbF7U&feature=share8

  นาย สมพงษ์ ทองหนูนุ้ย นายอำเภอบึงสามพัน ผู้แทน ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด เพชรบูรณ์ 
   นาง สกินนา ปาทาน นายก อบต. ซับสมอทอดกล่าวรายงาน ตัวแทนหน่วยงานในจังหวัดเพชรบูรณ์ เหล่ากาชาด จ.เพชรบูรณ์ /แม่บ้านมหาดไทย จ. เพชรบูรณ์ /พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เพชรบูรณ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ.เพชรบูรณ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน /สมาชิก อบต. ซับสมอทอด จิตอาสา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บึงสามพัน ได้มอบสิ่งของให้แก่ นาง น้อยจำลองและครอบครัว ผู้ประสบภัย ณ. หอประชุม อบต. ซับสมอทอด วันที่ 25 กรกฎาคม 2566   
   สนับสนุนโดย นาย บุญเลิศ พุทธเจริญ เจ้าของไร่มะขามหวาน ชนิกา อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์   
@  ร้านแว่น บุญลือการแว่น อ.บึงสามพันจ.เพชรบูรณ์ 081 60406162
นาย จิรพัฒน์ รุจิโชคบวรกุล# แดง บึงสามพัน ผู้สื่อข่าว เพชรบูรณ์
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ