วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
ป.ป.ช. ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ ล่า-ท้า-ผี(น้อย) ตรวจสอบกรณีการลากิจ ยาว 45 วัน 
         นายอนุชา พึ่งบุญศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 
นำทีมพนักงานไต่สวนการทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจสอบ หลังปรากฏเป็นข่าวเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ ว่ามี  "พนักงานผู้ช่วยการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด แปลงกายเป็นผีน้อยบินไปเกาหลี ใช้สิทธิลาเต็มสูบช่วงสิบวันแรกที่ไป ตั้งแต่​ 3-16 มกราคม 2566 ใช้ลาพักร้อน จากนั้นวันที่ 17 ม.ค.-21 มี.ค. ตัวไม่อยู่ แต่ยื่นขอลากิจอีก 45 วัน " 

       จากกรณีดังกล่าว สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ลงพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ 
โดยได้สอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และขอข้อมูลหลักฐานการเข้า-ออก การทำงาน การลา และเอกสารเกี่ยวกับการขออนุญาตการลาภายในระยะเวลาที่ปรากฏในข่าวไว้ เพื่อรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานไว้ตรวจสอบ

          อย่างไรก็ตาม โดยหลักการแล้วพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลที่ประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ไปจนถึงผู้มีอำนาจในการอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้   และการลานั้น ผู้มีอำนาจอนุมัติอนุญาต ต้องมีหน้าที่ในการพิจารณาความจำเป็นเร่งด่วนของผู้ประสงค์ขอลา ทั้งนี้ การลานั้นต้องไม่ทำให้ราชการเสียหายด้วย
   
      หากพบการกระทำความผิดจริง ก็จะมีการดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ต่อไป
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม “พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ฯ - พล.ต.ท.สำราญฯ” แถลงจับ 4 นักค้า ขบวนการยาเสพติด ทลายแหล่งพักยาในเมืองนครปฐม ยึดบิ๊กล็อต ยาบ้า 15 ล้านเม็ด เฮโ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ