วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
ป.ป.ช.นราธิวาส กับคณะธรรมาภิบาลจังหวัดนราธิวาส รุกต่อเนื่องเข้าตรวจติดตาม สังเกตการณ์ การดำเนินโครงการงบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เข้าร่วมตรวจติดตาม สังเกตการณ์ การดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ร่วมกับคณะธรรมาภิบาลจังหวัดนราธิวาส 
โดยในเวลา 09.00 น. เข้าตรวจติดตาม สังเกตการณ์โครงการขยายผลพัฒนาผลไม้ที่มีศักยภาพในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จังหวัดนราธิวาส งบประมาณ 3,361,000 บาท ณ สำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส และพื้นที่ดำเนินโครงการในตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ มีการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าวในลักษณะเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ เทคนิค สนับสนุนปัจจัยการผลิต และจัดแปลงการเรียนรู้ในพื้นที่ให้แก่เกษตรกร รวม 6 กิจกรรม ดังนี้
1 กิจกรรมการพัฒนาทักษะการแปรรูปและบริหารจัดการผลผลิตทุเรียนให้ได้มาตรฐาน งบประมาณ 441,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ    
2 กิจกรรมการพัฒนาทักษะการแปรรูปและบริหารจัดการผลผลิตลองกองให้ได้มาตรฐาน งบประมาณ 1,589,400บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ    
3 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตมังคุดคุณภาพ งบประมาณ 544,200 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ    
4 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชนและการตลาด งบประมาณ 39,200 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ    
5 กิจกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานพืช GAP ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน งบประมาณ 211,100 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ
6 กิจกรรม สนับสนุนบรรจุภัณฑ์เพิ่มมูลค่าสิ้นค้าการเกษตรภาคใต้แบรนด์จังหวัด งบประมาณ 536,100 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ 
ทางคณะติดตามฯ ได้สักถามตลอดจนตรวจสอบเอกสารหลักฐานการดำเนินโครงการ ซึ่งได้ตั้งข้อสังเกต พร้อมกับให้คำแนะและข้อเสนอแนะ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการทุจริต และกำชับการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากผู้ใดมีเบาะแสการทุจริตสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่ ป.ป.ช. นราธิวาส ได้ทุกช่องทาง
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวการเมือง ดร. บุญยงค์ จันทร์แสง หัวหน้าพรรคประชาไทย ประชุมคณะทำงานเตรียมจัดประชุมใหญ่ เร็วๆนี้ ที่เมืองกาญฯ เลือกตั้งครั้งหน้าพรรคประชาไท...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ