วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
#เพชรบูรณ์#วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล
นาแซง องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา และองค์การบริหารส่วนตำบลตาดกลอย ส่งมอบการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย ตำบลนาแซง จำนวน 1 แห่ง, ตำบลศิลา จำนวน 1 แห่ง และตำบลตาดกลอย จำนวน 2 แห่ง เพื่อช่วยเหลือผู้มีสิทธิฯ  ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่มีความเหมาะสม สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างอิสระ รวมถึงได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างถูกต้อง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังสามารถลดความเสี่ยงของอันตรายที่จะเกิดขึ้น และป้องกันความพิการซ้ำซ้อน โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอัครินทร์ ภูอินอ้อย และนายศุภวัฒน์ คุ้มทองมาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตอำเภอหล่มเก่า ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้แทนการส่งมอบ พร้อมนี้ได้รับเกียรติจาก ส.ต.ท.เสน่ห์ อินการทุม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 3 แห่ง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และอสม. ร่วมลงพื้นที่การส่งมอบในครั้งนี้.
        สุรพล ก้องเพชรศักคิ์ ที่ปรึกษา สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย-สภท. 
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ