วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สถาบันการสร้างชาติ โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ (NBI) นักวิชาการอาวุโส Harvard University

ได้เป็นวิทยากรเปิดหลักสูตรอบรมนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติภาคตะวันออก EEC รุ่น5 และวิทยากรบรรยาย AIMMI model   
โดย   AIMMI model  เป็นการสร้างเป้าหมายที่มุ่งเป้าให้มีช่องว่างที่จะสร้างแรงปรารถรถที่จะปิดช่องว่างให้เป้าหมายประสบความสำเร็จ โดยมีแรงขับดันเป็นแรงบันดาลใจจากภายในจิตใจ และสิ่งกระตุ้นจากแรงจูงใจภายนอก โดยมีนามธรรมที่เป็นมูลเหตุแห่งแรงจูงใจนั้น เพื่อตอบสนองต่อสิ่งประสงค์ที่ล่อจิตใจ โดยมุ่งเน้นนำ AIMMI model ให้เกิดอุดมคติที่ดีในชุมชน และในสังคม เพื่อพัฒนาประเทศไทย เพื่อการสร้างชาติที่ยั่งยืนและสงบสุข

 พร้อมทั้ง ท่านวิทยากร ดร.อมรศักดิ์ กิจธนนันท์ ประธานจัดการหลักสูตร นสช Wellness คณะกรรมการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี วิทยากร บรรยาย เรื่อง concept สถาบันสร้างชาติ 5 ด ดี  เด่น ดัง โดน ในวันที่  5 กรกฏาคม 2566 ที่ โรงแรม สตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง ซึ่งมี รุ่นพี่ รุ่นน้อง EEC ร่วมรับการอบรมด้วยบรรยาการแห่งการเรียนรู้ที่สนุกสนาน รวมถึงอาหารกลางวันที่อร่อย ด้วยบรรยากาศแห่งมิตรภาพ รวมถึงการรับประทานอาหารค่ำ ที่มีการแสดง และเสียงร้องอันไพเราะของ เหล่าพี่ๆ นสช.

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ