วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
"สิงหเดช นายก ส.สื่อมวลชนภาคเหนือ" เปิดประชุม ใหญ่ฯ และเลือกตั้งนายกสมาคม คนใหม่ ที่ประชุมมีมติให้ "สมัคร โชติวรรณ" เป็นนายกโดยไร้คู่แข่ง 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 ณ มะขามทองรีสอร์ท
ตำบลแคมป์สน
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
    นายสิงหเดช
สุคนธวารินทร์ นายกสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกสมาคม 
เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 (รับรองบดุล ปี2565) โดยมี วาระ ในการประชุมดังนี้
:วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ :วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม :วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบรายรับ-รายจ่าย บัญชีสมาคม และ สรุปยอดสมาชิก โดยนายทะเบียนเป็นผู้แถลง :วาระที่ 4 เรื่องการพิจารณาการเลือกตั้งนายกสมาคม :วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆถ้ามี 

เมื่อถึงเวลาในที่ประชุมได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ โดยในที่ประชุมเสนอชื่อ นายสมัคร โชติวรรณ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ แทนคนเก่าที่หมดวาระลง 
โดยสมาชิกในที่ประชุม ยกมือสนับสนุนและให้การรับรอง แบบไร้คู่แข่ง
และเลือกตั้งคณะกรรม การเพื่อให้ครบองค์ประชุม และมอบหมายให้ นายกสมาคมคนใหม่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม เพื่อบริหารงานสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือต่อไป 

โดยนายสมัคร ได้กล่าวขอบคุณ นายบุญเลิศ พุทธเจริญ
อุปนายกภาคเหนือสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.58ปี) ที่ให้เกียรติมาร่วมประชุมในครั้งนี้และขอขอบคุณ เพื่อนสมาชิกที่ให้เกียรติตน มารับตำแหน่งเป็นนายกสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ พร้อมรับปากว่าจะนำพาองค์กรสมาคมไปในทิศทางที่ถูกต้อง และเที่ยงธรรม ตามข้อบังคับของสมาคมในกรอบขอ งจรรยาบรรณต่อไป  ต่อจากนั้นได้ถ่ายรูปร่วมกัน ก่อนที่จะร่วมรับประทานอาหาร และแยกย้ายกลับ ภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ./
#สุรพล ก้องเพชรศักดิ์ ที่ปรึกษาสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย-สภท.
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย” มอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถม ประจำปี 2567 แก่เยาวชนที่ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย” มอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถม ประจำปี 2567แก่เยาวชนที่ประพฤติดีแต...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ