วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 ร้อยเอ็ด- ชาวจันทบุรี ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนก่อสร้างกำแพงศิลาแลงรอบพระบรมราชนุสาวรีย์และซุ้มประตูวชิรปราการ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดโนนสะอาด
                 วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ วัดโนนสะอาด บ้านโนนสะอาด หมูที่ 6
ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด คุณทินกร แก้วสว่าง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำคณะผ้าป่าสามัคคี จากจังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วยคหบดี พ่อค้า ชาวสวน และประชาชนชาวจันทบุรี ที่มีความศรัทธาในองค์พ่อตากสินมหาราช ของชาวจังหวัดจันทบุรี เดินทางมาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างกำแพงศิลาแลงจากหลังแท่นที่ประทับ กำแพงศิลาแลงรอบพระบรมราชนุสาวรีย์และซุ้มประตูวชิรปราการทางเข้าพระบรมราชนุสาวริย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รอบอุทยานประวัติศาสตร์เพื่อการศึกษาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชาวจันทบุรี ที่เดินทางมาร่วมบุญในครั้งนี้ เปี่ยมด้วยศรัทธาที่หนักแน่นยิ่งนัก โดยมีพระครูปลัดทองใบ สุปภาโส(พระอาจารย์ทอง) เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
             คุณทินกร แก้วสว่าง  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส กล่าวว่า คุณแม่ทินกร ฯ เองเป็นชาวจันทบุรี ที่มีความศรัทธาในความเป็นพระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชของชาติไทย โดยปักหลักกอบกู้เอกราชที่เมืองจันทบุรี ชาวจันทบุรี ทุกคนต่างมีความศรัทธาในพระองค์ท่านเป็นยิ่งนัก และการเดินทางมาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้เป็นการร้อยศรัทธาจากชาวจันทบุรี มาร่วมก่อสร้างกำแพงรอบพระราชานุสาวรีย์ ของท่านที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างด้วยพระบารมีของพระองค์ท่านที่ดลใจของพวกเราทุกคนมาร่วมสร้างบุญกุศล ณ วัดโนนสะอาด ในครั้งนี้ด้วยความสามัคคีและพร้อมเพรียงกว่า 60 คน อิ่มบุญกันทุกคน และในวันนี้คณะฯได้สมทบทุนทอดผ้าป่า กว่า สองแสน บาท และจะร่วมสมทบทุนก่อสร้างฯ จนกว่าจะแล้วเสร็จ 
         สำหรับ อุทยานประวัติศาสตร์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดโนนสะอาด ดำริก่อสร้างโดยพระครูปลัดทองใบ สุปภาโส(หลวงพ่อทอง) เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด และคณะนายทหารเรือและกำลังพล จากฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดระยอง ซึ่งจะเป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ของจังหวัดร้อยเอ็ด และประเทศไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ซึ่งทรงกอบกู้เอกราชให้ชาติไทย
           กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการทอดทอดผ้าสามัคคี  การร่วมพิธีสักการะหลวงพ่อนาคปรก ณ วิหารขาว การเปลี่ยนผ้าทรงองค์พระประธานภายในอุโบสถ การร่วมถ่ายรูปจุดเชคอินประตูวิชรปราการ สำหรับประชาชนผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมก่อสร้างอุทยานประวัติศาสตร์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดโนนสะอาด สามารถบริจาคสมทบทุนได้ที่ พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส ธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสันร้อยเอ็ด เลขบัญชี 983–7–59334–2 หรือโทร.สอบถามข้อมูล 08–9924–4959 สาธุชนสามารถมาร่วมถวายสักการะและทำบุญได้ด้วยตนเองที่วัดโนนสะอาด ต.ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด
////คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม มุกดาหาร ธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานคณะก้าวหน้าพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ