วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกเมืองพัทยา โชว์วิสัยทัศน์ 'มหานครแห่งความยั่งยืน'
     นายกเมืองพัทยาร่วมเป็นวิทยากรแสดงวิสัยทัศน์ หัวข้อ “พัทยาเมืองน่าอยู่ สู่ความยั่งยืน” ในงานสัมมนาออนไลน์ : มหานครแห่งความยั่งยืน SDG-11
    วันที่ 27 ก.ค.66 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM และ OBS เรื่อง SUSTAINABLE TALK : เวทีนี้ เพื่อความยั่งยืน (มหานครแห่งความยั่งยืน ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน) จากห้องประชุม 132 ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี
     กิจกรรมสัมมนาออนไลน์ดังกล่าว จัดโดยกองบรรณาธิการ CLOSE-UP THAILAND ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 13 กองบรรณาธิการฯ ซึ่งเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน นำเสนอข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน พลังงานสิ่งแวดล้อม การเมือง ตลอดจนการพัฒนาประเทศ บนแพลตฟอร์มเว็บไซต์ และโซเชียลมีเดีย มีเครือข่ายข่าว 4 ภาค 5 จังหวัดเศรษฐกิจ รอบกรุงเทพฯ ปริมณฑล และเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้ข่าวสารองค์ความรู้แก่ชุมชน และผู้สนใจ 
     โดยในภาคเช้า เป็นการสัมมนาเรื่อง SUSTAINABLE TALK : มหานครแห่งความยั่งยืน ซึ่งนายปรเมศวร์ นายกเมืองพัทยา ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ “พัทยาเมืองน่าอยู่ สู่ความยั่งยืน” โดยมีผู้รู้ ร่วม CLOSE-UP สถานการณ์-เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากภาครัฐ เอกชน ชุมชน เข้าร่วม ได้แก่ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร , นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย, พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี, นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น, น.ต.วรวิทย์ เตชะสูภากูร ร.น.อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชล บุนนาค ผู้อำนวยการ SDG Move เป็นต้น 
     ส่วนในภาคบ่าย เป็นการสัมมนาเรื่อง SUSTAINABLE TALK : ธุรกิจอุตสาหกรรมอยู่คู่กับชุมชนแบบยั่งยืน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันและองค์กรต่างๆ ร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาครั้งนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมกันผลักดันเรื่องการพัฒนาที่มุ่งความยั่งยืน (SDGs+ESG) ต่อไป
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ