วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคงเปิดการเสวนา
"สร้างสรรค์ภูมิภาคแห่งสันติภาพและมั่นคงด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
​พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ สมาชิกวุฒิสภา และประธานคลังสมองอาวุโส เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาในหัวข้อ "สร้างสรรค์ภูมิภาคแห่งสันติภาพและมั่นคงด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" (BuildingRegional Peace and Security Based on Principles of the Sufficiency Economy Philosophy) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขาสามมุก อ.บางแสน จ. ชลบุรีประกอบด้วย สมาชิกคลังสมอง วปอ.ฯ ประมาณ 50 คน และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง รุ่นที่ 15 จำนวน 90 คน เข้าร่วมงาน 
โดยการเสวนาในครั้งนี้ได้มีการอภิปรายกลุ่ม (Panel discussion) ซึ่งจัดอภิปรายในหัวข้อ การสร้างสรรค์ภูมิภาคแห่งสันติภาพและความมั่นคง - บทบาทของภาคประชาชน รัฐ และองค์การระหว่างประเทศ ในมุมมองของ ASEAN, ไทยและออสเตรเลีย โดยผู้อภิปรายประกอบด้วย พล.อ. บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ สมาชิกวุฒิสภา และประธานคลังสมองอาวุโส, H.E. Angela Macdonald เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย, H.E. Datuk Jojie Samuel เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย นอกจากนี้นักศึกษาหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง รุ่นที่ 15 ร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อ       "สร้างสรรค์ภูมิภาคแห่งสันติภาพและมั่นคงด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" (BuildingRegional Peace and Security Based on Principles of the Sufficiency Economy Philosophy)
หลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง(นพม.) ดำเนินการ​โดย​ กองบัญชาการกองทไทย ร่วมกับมูลนิธิ​คลังสมอง​ วปอ.​ เพื่อ​สังคม​ โดยมี พลโท มนัส แถบทอง เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพื่อสานต่อพระราชปณิธานองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อให้สังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคงยั่งยืน เสริมทักษะการเรียนรู้ในการเป็นผู้นำพอเพียง ภายใต้หลักคุณธรรม จริยธรรม ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ​ มีความรู้​ ความเข้าใจ​ สามารถประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต​ ครอบครัว​ สังคม​ องค์กร​ ภายใต้บริบทของสถานการณ์ความมั่นคงที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมั่นคง ยั่งยืนในสภาวะการณ์​ความมั่นคงยุคใหม่และการพัฒนาประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป โดยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำของประเทศ​ พร้อมทั้งได้เครือข่ายผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง​ นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมยังได้เดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ อาทิ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนเตรียมทหาร สวนสันติภาพธรรมสถาน จังหวัดนครนายก ฯลฯ

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
บจก.อากาศสดใส
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวการเมือง ดร. บุญยงค์ จันทร์แสง หัวหน้าพรรคประชาไทย ประชุมคณะทำงานเตรียมจัดประชุมใหญ่ เร็วๆนี้ ที่เมืองกาญฯ เลือกตั้งครั้งหน้าพรรคประชาไท...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ