วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
กองพันทหารม้าที่ 7กรมทหารม้าที่ 2 จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองพันทหารม้าที่ 7 กรมทหารม้าที่ 2 เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 127 

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น ณ หน้ากองบังคับการกองพันทหารม้าที่ 7 กรมทหารม้าที่ 2 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยการนำของ พ.ท.กิตติ นาใจ ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 7กรมทหารม้าที่ 2 ได้จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองพันทหารม้าที่ 7 กรมทหารม้าที่ 2 เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 127 โดยในช่วงเช้า  พ.ท.กิตติ   ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 7 กรมทหารม้าที่ 2 ได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานข้าราชการทหารในสังกัดจำนวน 177 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
230,100 บาท(สองแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยมีทุนการศึกษา
ระดับ อนุบาล 34 ทุนๆ ละ 1,000 บาท ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา 83 ทุนๆ ละ 1,200 บาท ทุนการศึกษาระดับ มัธยมศึกษา - ปวช.
 47 ทุนๆ ละ 1,500 บาทและทุนการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี
อีก 13 ทุนๆ ละ 2,000 บาท นอกจากนี้ยังได้มีพิธีวางมาลาอนุสรณ์สถานผู้กล้าสมรภูมิบ้านร่มเกล้า และสมรภูมิอื่นๆโดยมี พล.ต. วิชิต วงศ์สังข์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบกเป็นประธานและ พันโท กิตติ นาใจ ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 7 กรมทหารม้าที่ 2 พร้อมด้วยภรรยา
กระทำพิธีวางมาลาอนุสรณ์สถานผู้กล้าสมรภูมิบ้านร่มเกล้า และสมรภูมิอื่นๆ เพื่อรำลึกถึงคุณงาม
ความเสียสละ และวีรกรรมอันหาญกล้าของเหล่าทหารหาญ หน่วย กองพันทหารม้าที่ 130 (ม.2พัน7)
ในสมรภูมิบ้านร่มเกล้า หรือ ยุทธการบ้านร่มเกล้าซึ่งเป็นการรบระหว่างฝั่งไทยกับลาว ณ บ้านร่มเกล้า
ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลกในห่วงเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2531
สำหรับพิธีสงฆ์ก็มี พล.ท.จำลอง โพธิ์ทอง ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก เป็นประธานในพิธีฯ โดยมี พล.ต.ทรงยศ ทองก้อน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก  พ.อ.อนุวัธ   ปัญยานันท์ รอง ผบ.ม.2 พ.อ.ศักดิ์สิทธิ์  นิลจันทร์ รอง ผอ.กอ.รมน.  พ.อ.สุรวุฒิ เอื้อคณิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก   พ.ต.อ.สมศักดิ์  อู่ตุ้ม รอง ผบก.ตร.ภ.จว.อุตรดิตถ์และ พ.อ.เทพฤทธิ์ เรือนคำ  เสนาธิการ มทบ.35 เดินทางมาร่วมพิธีในวันนี้ 

เอนก ธรรมใจ
รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ