วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


ข่าวสังคม
ป.ป.ช."ฟัน"อาญา-วินัย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ 
วันที่ 3 กรกฎาคม  2566 
 นายวิวัฒน์ เจริญฉ่ำ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 6 ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 แถลงข่าวผลการดำเนินงานด้านปราบปรามการทุจริต โดยเปิดเผยว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด
ในเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 ดำเนินการไต่สวน จำนวน 1 เรื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
กรณีกล่าวหา นายฐณะวัฒน์ ธนพรดิษนันทน์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. โดยมิชอบ
 จากกรณีการทุจริตดังกล่าว พบพฤติการณ์ในการกระทำความผิด ดังนี้     
ปีงบประมาณ 2552 ผู้ถูกกล่าวหา ร่วมกับผู้นำท้องที่กระทำการเอื้อประโยชน์แก่บุคคลที่ซื้อขายที่ดินที่ได้รับจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยให้เกษตรกรที่มีสิทธิในที่ดินเดิมซึ่งเป็นผู้ขายยื่นคำขอสละสิทธิในที่ดินและให้ผู้ซื้อยื่นคำขอใช้ประโยชน์ในที่ดินต่อจากผู้ขายแปลงเดิม โดยอาศัยช่องว่างของระเบียบ และนโยบายการบริหารราชการ ออกประกาศให้เกษตรกรยื่นคำขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแปลงว่างที่เกษตรกรมีสิทธิในที่ดินเดิมซึ่งเป็นผู้ขายยื่นคำขอสละสิทธิ แต่ยังไม่ครบระยะเวลาที่ประกาศให้ยื่นคำขอ ผู้ถูกกล่าวหากลับนำรายชื่อเกษตรกรผู้ซื้อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคัดเลือกของคณะอนุกรรมการฯ ระดับอำเภอ เนื่องจากได้มีการรับคำขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแปลงว่างที่มีการซื้อขายไว้และได้รับเงินจากผู้ซื้อที่ได้ยื่นคำขอรายใหม่เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการดำเนินการไร่ละ 800-1,000 บาท ไว้แล้ว โดยเกษตรกรรายอื่นที่ไม่ได้จ่ายเงินไม่ทราบข้อมูล จึงไม่มีผู้ใดยื่นคำขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแข่งกับผู้ซื้อ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
          
การกระทำของผู้ถูกกล่าวหา มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149  และมาตรา 157 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา82  (2) ประกอบมาตรา 85 (7) และมาตรา 85 (1)
ปัจจุบันอัยการสูงสุดมีคำสั่งรับดำเนินคดีอาญาฟ้องผู้ถูกกล่าวหาตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
  การชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ยังไม่ถือเป็นที่สุด ผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ