วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
มุกดาหาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอบรมหลักสูตร จิตอาสา
         มุกดาหาร/เมื่อวันที่  10 ก.ค. 66  ที่ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอย พาเลช  อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  นายพิชิต สมบัติมาก  รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ จิตอาสา ” ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า  โดยมีนาย บุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวต้อนรับ  พร้อมด้วย นายครรชิต ศรีนวลพรรณ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 , จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ,หน่วยงานราชการ ประชาชนจิตอาสาและเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้จำนวน 100 คน 
          นายพิชิต สมบัติมาก  รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า  สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศที่ผ่านมา เกิดปัญหาความวิตกของพี่น้องประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะควันไฟป่า ทางศูนย์จิตอาสาใหญ่ 904 มอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการเพื่อสื่อสารให้พี่น้องประชาชน ได้เข้าใจในเรื่อง บทบาทหน้าที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะการศึกษาภาครัฐกับพี่น้องประชาชน ในบางครั้งเกิดปัญหาไม่เข้าใจไม่ถูกต้อง โครงการนี้จึงอยากให้ทางเจ้าหน้าที่ของรัฐได้นำความรู้ในเรื่องต่าง ๆ เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ มีผลกระทบอะไรบ้างต่อพี่น้องประชาชนในเรื่องหมอกควันไฟป่าจะอยู่กับมันได้อย่างไร สิ่งที่จำเป็นที่สุดคือการแก้ไขปัญหาอย่างไร อันดับแรกคือ เพิ่มพื้นที่สีเขียว การปลูกไม้ยืนต้นโดยศาสตร์พระราชา ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งจะทำให้มีอยู่มีกิน มีใช้ นอกจากนั้นเอื้อประโยชน์สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ประเทศไทยมีผลกระทบในเรื่องความแห้งแล้งทำให้เกิดฝนทิ้งช่วง ปัญหาตามมากับอาชีพเกษตรกรรม มีปัญหาหารขาดแคลนน้ำในการเกษตร น้ำอุปโภคบริโภค วางแผนเตรียมการที่จะรับปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพื่อแก้ปัญหาให้ทันท่วงที คิดว่าโครงการที่จัดในวันนี้นำข้าราชการหลายหน่วยงานมารวมกัน เพื่อจะบูรณาการการทำงานร่วมกันแก้ปัญหาเร่งด่วน ให้มีความเชื่อมั่นในภาครัฐ
          รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กล่าวเพิ่มเติมว่า อยากประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชน ตอนนี้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีหน่วยงานที่เพาะชำกล้าไม้ของกรมป่าไม้ กรมอุทยาน สามารถไปของกล้าไม้ได้ ซึ่งตอนนี้ทางกรมป่าไม้กำลังแจกจ่ายกล้าไม้ เป็นกล้าไม้ที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ทางกระทรวงฯเตรียมต้นไม้ที่เป็นที่นิยม ปลูกง่ายในพื้นถิ่น อาทิ ยางนา พะยูง ประดู่ ฯลฯ  สามารถให้บริการพี่น้องประชาชนอีกด้วย
          ทั้งนี้ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ จิตอาสา ” ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า  มีที่มาจากปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว รวมทั้งสภาพแวดล้อมและผืนป่า ทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าไม้ลดลง โดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร หากปล่อยให้สภาพป่าธรรมชาติถูกทำลาย จนระบบนิเวศมีความสมบูรณ์ต่ำ การที่จะฟื้นฟูและทำให้ระบบนิเวศกลับมาฟื้นตัวสมบูรณ์ได้ดังเดิมนั้น จึงไม่สามารถทำได้ง่าย
          ด้วยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับหน่วนงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้จัดทำ “ โครงการปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ” โดยมีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นรวมถึงการฝึกอบรม จิตอาสา เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร

ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย  สนับสนุนโดย                     รายงานข่าว
                       

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ