วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.ราชบุรี/โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม อำเภอบ้านโป่ง เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนนักเรียน เสริมสร้างวิชาการความรู้ แนวทางปฏิบัติให้กับนักเรียน อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
โดยนายพงษ์ศักดิ์ บัวคำ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม อำเภอบ้านโป่ง ครั้งที่ 1 / 2566 โดยมีนายพรรษกฤช เกตุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม อำเภอบ้านโป่ง กล่าววัตถุประสงค์ เพื่อความพร้อมกระบวนการจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสร้างความรู้ความเข้าใจมีทักษะมีระเบียบวินัยในสถานศึกษามีความเข้าใจบทบาทหน้าที่การเรียนและรู้จักวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ไว้วางใจผู้ปกครองนักเรียน นอกจากนี้นายพรรษกฤช เกตุรัตน์ กล่าวเสริมอีกว่า ขณะนี้ได้รณรงค์ให้นักเรียนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ ต้องสวมหมวกกันน็อค เมื่อใช้รถใช้ถนน เพื่อความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมทั้งได้เสนอการติดตั้งกล้อง CCTV ตามจุดเสี่ยงต่างๆ ในการนี้เพื่อสร้างประโยชน์ในการเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ มีนายหมวดตรีประสาท กุลเรือง ผู้ทรงคุณวุฒิ นำเสนอเรื่องการเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ทั้งหมด จะเสริมทักษะคนเก่งในวันข้างหน้า / ที่ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

อมร สว่างทิพพาภรณ์/ภาพ
สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ