วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดสุพรรณบุรี เชิญเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี
 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2566
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ องค์กรการบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่วนราชการ อำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน กำหนดจัด
งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2566 ขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2566 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธให้คงอยู่สืบต่อไปและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ชมรถเทียนพรรษา ทั้ง 10 อำเภอ จอดโชว์ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้ชมความวิจิตรตระการตา ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  และวันที่ 2 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ชมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม พร้อมชมขบวนแห่เทียนพรรษาอันยิ่งใหญ่ตระการตา ซึ่งภายในขบวนมีการแสดงในรูปแบบศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การฟ้อนรำที่อ่อนช้อยงดงาม ชมการประกวดเทียนพรรษา การประกวดขบวนแห่ และชมการจัดโชว์รถต้นเทียนพรรษาแบบผสมผสาน โดยการประดับตกแต่งด้วยเทียนบุปผชาติ โดยการนำเสนอความเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นในแต่ละอำเภอ วิถีการดำรงชีวิตจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ภาษาถิ่น ตำนาน วรรณคดี การแต่งกาย การละเล่นพื้นบ้าน รวมทั้งการสอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่น การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยรถขบวนเทียนพรรษาและขบวนเทียนพรรษาจะเริ่มเคลื่อนขบวนออกจากบริเวณหน้าแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ไปยังหอนาฬิกา ไปตามเส้นทางถนนมาลัยแมน สิ้นสุดการปล่อยขบวนบริเวณทางแยกหน้าธนาคารกสิกร รถเทียนวกกลับบริเวณทางแยกหน้าธนาคารกสิกร แล้วกลับไปจอดที่วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร รวมระยะทาง 1.2 กิโลเมตร 
ทั้งนี้ จังหวัดสุพรรณบุรีขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ร่วมชมขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2566 ณวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร และบริเวณแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์หมายเลข 035-535380 , 035-536022
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “ชาวรพจ. เติมบุญ เติมสุข ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา”  วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นพ....

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ