วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
หนุนคิดค้นสิ่งประดิษฐ์! กยท. จัดประกวดนวัตกรรมยางพารา ปี 66 พัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ ดันใช้ยางในประเทศเพิ่มขึ้น
วันนี้ (14 ก.ค. 66) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดยสถาบันวิจัยยาง จัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมด้านยางพารา ประจำปี 2566 รอบคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานชิงชนะเลิศ หวังยกระดับยางพาราเป็นนวัตกรรม ต่อยอดเชิงพาณิชย์ พร้อมหนุนการใช้ยางในประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยกิจกรรมฯ ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมกันตัง กยท. สำนักงานใหญ่

นายณกรณ์ กล่าวว่า กยท. เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการบริหาร การค้นคว้า งานวิจัย รวมถึงการพัฒนากิจการยางในทุกๆ สาขาอย่างครบวงจร จึงเปิดโอกาสให้กับบุคลากรนอก กยท. ทุกระดับ ตั้งแต่บุคคลทั่วไป เกษตรกรชาวสวนยาง นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ และคณาจารย์ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมด้านยาง ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมด้านแนวความคิดหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยางพารา พร้อมนำแนวคิดที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัย หรือนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ต่อไป อีกทั้ง ยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าวัตถุดิบยางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ สามารถสร้างสรรค์และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับยางพารา พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการใช้ยางพาราภายในประเทศเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อภารกิจของ กยท. และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต

การประกวดนวัตกรรมด้านยางพารา ประจำปี 2566 ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2566 มีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานจำนวนมาก และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกเหลือ 19 ทีม เข้ามานำเสนอผลงานในวันนี้   โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ด้าน  ได้แก่ 1. ด้านต้นน้ำ 2.  ด้านกลางน้ำและปลายน้ำ แบ่งรางวัลตามประเภทการประกวด คือ รางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น รางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา รางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา และรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับอาจารย์หรือนักวิจัย
___

 ภาพ-ข่าว : ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท.

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ