วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
จ สมุทรปราการ  จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวัน สวรรนคตสมเด็จพระศรีนครินทราบบรมราชนนี
วันที่ 18 กรกฎาคม เวลา10 30 น นายสุจินต์ วาจาจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดพิธีโครงการจิตอาสา  พระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ณ ลานคนเมืองเขื่อนขันธ์ ตำบลตลาดอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีกิจกรรม ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่บริเวณเทศบาลเมืองพระประแดง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโครงการจิตอาสา พระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วย ทรงมุ่งหวังให้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบ กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และ ประชาชน

จังหวัดสมุทรปราการได้ดำเนินกิจกรรม จิตอาสา พระราชทานมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ร่วมกับทุกภาคส่วนต่างๆ จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวมและประชาชนในพื้นที่ การจัดกิจกรรม จิตอาสา พัฒนาเนื่องในวันคล้ายวัน สวรรนคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนจิตอาสา และ ทุกภาค ส่วนในสังคม ได้ทำความดีโดยมีจิตอาสาสาธารณะหรือจิตอาสา โดยมิได้หวังสิ่งตอบแทนในการกระทำอันเป็นสาธารณะประโยชน์ที่เป็นต่อส่วนรวมช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน รวมทั้งเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ในหมู่คณะ ให้เกิดความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองโดยรวม 


หลังจากทำพิธีเสร็จ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มอบอุปกรณ์ ทำความสะอาด ให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วม  ในพิธี   โดยวันนี้มีประชาชนเข้าร่วมที่ลานอเนกประสงค์เขื่อนขันธ์ จำนวนมาก โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภพระแดง สภสำโรงใต้  สภเมืองสมุทรปราการ  เจ้าหน้าที่จิตอาสาทหาร ม1พัน.3รอ .  
และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการร่วมทำพิธี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในพื้นที่  

mr l e k bangkok BKK
จิตอาสา เฉพาะกิจ  ประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ เรียบเรียงรายงาน หากข้อมูลขาดตกบกพร่องขอกราบประทานอภัยไว้ณโอกาสนี้ด้วย 18/7/66
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ