วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
วานนี้ (14 กรกฎาคม 2566)           เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุทัยธานี
 พร้อมด้วยชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยคต หมู่ที่ 1 บ้านชุมทหาร ตำบลห้วยคต ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 209,500 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,680,000 บาท ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี เนื่องจากได้รับข้อมูลจากประชาชนว่าการดำเนินโครงการอาจไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง เบื้องต้นได้ลงพื้นที่ดำเนินโครงการฯ และขอเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจสอบนั้น        ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุทัยธานี ยังได้รับการแจ้งข้อมูลจากประชาชนเพิ่มเติมว่า มีการเรียกรับเงินในการขออนุญาตการก่อสร้างจากเจ้าหน้าที่ของรัฐเกินอัตรา และไม่มีการออกใบเสร็จรับเงินให้ โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุทัยธานี ได้รายงานข้อมูลไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม ร้อยเอ็ด- สกร. ร้อยเอ็ด ยกระดับการเรียนรู้ สู่ Best Practice ของสถานศึกษาในสังกัด ปี 2566                                 ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ