วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.ราชบุรี/ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีแนวคิด”ผู้นำต้องทำก่อน” เริ่มจากนายอำเภอ ณ บริเวณบ้านพักนายอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี ดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีแนวคิด “ผู้นำต้องทำก่อน” เริ่มจากนายอำเภอ นำโดย นายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ นายอำเภอเมืองราชบุรี พร้อม สว.เพียงเพ็ญ ศักดิ์สมบูรณ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองราชบุรี นายสัญฐิการณ์ จิตภูธโรจน์ ประธานชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางเรณู จึงเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี นายชัยธวัช สาลีติด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร มาขยายผลและต่อยอดสู่กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้านและทุกครัวเรือน ปลูกผักสวนครัว ภายใต้แนวคิด “ทุกครัวเรือน คือ คลังอาหาร ทุกหมู่บ้าน คือ ศูนย์แบ่งปัน”และรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวมาอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยคนละ 10 ชนิด เป็นการสร้างหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มั่นคงและปลอดภัยได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดความมั่นคงระดับครัวเรือนและชุมชนอย่างยั่งยืน ณ บริเวณบ้านพักนายอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ