วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าฯ อุทัยธานี เป็น 
ปธ.การประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ครั้งที่ 3/2566 
วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ
ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี 
   ดร.ธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2566 โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี, ผช.ศ.พิเศษ ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี, เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง ประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง เพื่อพิจารณาการดำเนินงานตามแผนการจัดทำงบประมาณประจำปี 2566 เจ้าภาพจัดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 8 ประกอบด้วยจังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย, จังหวัดกำแพงเพชร, 
จังหวัดนครสวรรค์,  และจังหวัดอุทัยธานี (ครั้งที่ 2/2566) 
การศึกษาแลกเปลี่ยน และการดูงานเพื่อพัฒนาการดูแลประชาชนเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2566 
และบุคคลได้รับการคัดเลือกในการซ่อมแซมและสร้างบ้านผู้ยากไร้ปีงบประมาณ 2566

   และเวลา 13.00 น. ดร.ธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัด ประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2566 ณห้องประชุม Video Conference 
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม อำเภอเมือง จังหวัด อุทัยธานี ในวันนี้./

#ผช.ศ.พิเศษ ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ