วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าฯสุพรรณบุรี นำประชาชนร่วมกิจกรรม“เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี”ครั้งที่ 59 ที่วัดน้อย อำเภอบางปลาม้า
เย็นวันนี้ (11 ก.ค.66) ที่ศาลาการเปรียญวัดน้อย ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายอำเภอบางปลาม้า  หัวหน้าส่วนราชการ  และประชาชนชาวตำบลโคกคราม ร่วมทำกิจกรรม เข้าวัด สวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม “เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี” ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 59 และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเย็น เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ใช้เวลาหลังเลิกงาน เพื่อไม่ให้รบกวนในเวลาราชการ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาบ้าน วัด ราชการด้วยกิจกรรมเข้าวัด ทำวัตร สวดมนต์ และมุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณธรรม มีความจงรักภักดีในสถาบันหลักของชาติ โดยยึดหลักปฏิบัติ 3 ประการ คือ ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย   โดยมี ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี เป็นเจ้าภาพ พร้อมด้วย พุทธศาสนิกชน ร่วมกันทำกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรและเจริญจิตภาวนา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบันหลักของชาติไทย ธํารงไว้ซึ่งความเป็นชาติ ศรัทธาและยึดมั่นในบวรพุทธศาสนา เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีพระครูขันติวรานุสิฐ พัฒนจันทร์ เจ้าอาวาสวัดน้อย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ทั้งนี้จังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดจัดกิจกรรม “เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี” ทุกวันพฤหัสบดี หมุนเวียนไปตามวัดต่าง ๆ ในพื้นที่ทั้ง 10 อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยในครั้งต่อไป กำหนดจัดกิจกรรม “เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี” ในวันพฤหัสบดีที่  20 กรกฎาคม 2566  เวลา 17.00 น. ณ  วัดพระธาตุโพธิ์ทอง ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี  โดยมี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 และสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 เป็นเจ้าภาพ จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ แต่งกายด้วยชุดสุภาพสีขาวหรือสีโทนอ่อน ร่วมกิจกรรมได้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ