วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566
วันนี้ (11 ก.ค.65) ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นำข้าราชการทุกหมู่เหล่า ประชาชนและกลุ่มพลังมวลชน ประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พร้อมทั้งกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อองค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ทรงพระปรีชาสามารถทั้งด้านการปกครอง การทหาร การทูตและการค้ากับต่างประเทศ ทรงส่งคณะราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส ทำให้มีชาวต่างชาติเข้ามาติดต่อค้าขาย ทรงใช้ธรรมะในการปกครองแผ่นดิน ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเกื้อหนุนต่อทุกชนชาติที่เข้ามาอาศัยในอาณาจักรสยาม นำพาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองทั้งในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ การค้า และสถาปัตยกรรม ทรงมีพระสติปัญญาฉลาดหลักแหลม มีพระวิจารณญาณที่ยาวไกล ทำให้ชาติไทยมีความเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน 
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 27 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา พระองค์ได้ปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ เมื่อปี พ.ศ.2199 เมื่อพระชนมายุได้ 25 พรรษา เสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งสุทธาสวรรย์ พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศ เมืองลพบุรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2231 ขณะพระชนมายุได้ 56 พรรษา รวมเวลาที่ทรงครองราชย์สมบัติ 32 ปี
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ