วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผบ.ตร.เร่งขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการฯ ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
 ครั้งที่ 3/66  พอใจภาพรวมคดีมีแนวโน้มลดลง ย้ำทุกหน่วยเดินหน้าร่วมสร้างภูมิคุ้มกันวัคซีนไซเบอร์ให้ประชาชนต่อเนื่อง พร้อมกำหนดมาตรการเชิงรุกกวาดล้างคดีออนไลน์ 
.
พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์  กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. พร้อมด้วย นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) , พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วย ผบ.ตร. , ผู้แทนกระทรวงและหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วย ตัวแทนสถาบันการเงิน ผู้ให้บริการโทรศัพท์ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา
.
สำหรับอนุกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี มี ผบ.ตร.เป็นประธานอนุกรรมการ มีปลัดกระทรวงดีอีเอส และ พล.ต.อ.ณัฐธร เพราะสุนทร เป็นที่ปรึกษา มีส่วนราชการเกี่ยวข้องเป็นอนุกรรมการ รวมทั้งผู้แทนสมาคมธนาคารเข้าร่วมในคณะทำงาน มีอำนาจหน้าที่สำคัญอาทิ เช่น หารือร่วมหน่วยงานเกี่ยวข้องในการปฏิบัติตาม พ.ร.ก.มาตรการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566  การเปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล การแจ้งข้อมูลหลักฐาน การกำหนดเหตุอันควรสงสัย หรือการปฏิบัติอื่นใดตามกฎหมาย รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันให้หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน นำไปเผยแพร่ โดยจัดการประชุมร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 3/2566 
.
ที่ประชุมได้รายงานสถิติการรับแจ้งความคดีออนไลน์ตั้งแต่ 17 มี.ค.- 15 ส.ค.66 พบว่า มีสถิติการรับแจ้งความคดีออนไลน์ 93,982 เรื่อง เฉลี่ยวันละ 627 เรื่องต่อวัน ซึ่งมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง 
.
สถิติคดีแจ้งความมากที่สุดยังเป็นคดีเดิมๆ 5 อันดับ ได้แก่  

อันดับ 1)  คดีหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการสูงถึง 288 เรื่องต่อวัน  
อันดับ 2) คดีหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ   
อันดับ 3) คดีหลอกลวงให้กู้เงิน 
อันดับ 4) หลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์  
และ อันดับ 5) หลอกให้ติดตั้งแอปฯดูดเงิน  
.
ที่ประชุมนำเสนอความคืบหน้าแบบทดสอบวัคซีนไซเบอร์ 40 ข้อ สร้างภูมิคุ้มกันออนไลน์ มีผู้เข้าร่วมทดสอบประสงค์ชิงรางวัลทั้งหมดรวม 195,874 คน มีคะแนนเฉลี่ย 38.91 มีผู้ไม่ประสงค์ชิงรางวัลเข้าร่วมทดสอบ 198,530 คน มีคะแนนเฉลี่ย 35.07 คะแนน ซึ่ง ผบ.ตร.ได้มีการแจกรางวัลไอโฟน 14 ให้ผู้เข้าร่วมทดสอบที่มีผลคะแนนตามที่กำหนดไว้ไปแล้วเมื่อ 8 ส.ค.66 ที่ผ่านมา พร้อมทำการปรับปรุงเนื้อหาแบบทดสอบให้ทันต่อแผนประทุษกรรมคนร้าย ประกอบกับความคิดเห็นของข้าราชการตำรวจและประชาชน ที่ทำแบบทดสอบ  อยากให้มีการพัฒนารูปแบบข้อสอบวัคซีนไซเบอร์ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการของประชาชน 
.
ทางคณะทำงานจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบข้อสอบวัคซีนไซเบอร์ ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ยังคงรูปแบบเดิม มีการทำข้อสอบ 40 ข้อ สำหรับประชาชนที่ร่วมกิจกรรม เพื่อลุ้นรางวัลไอโฟนและอื่นๆ  ส่วนที่ 2 ทางคณะทำงานได้จัดทำเฉลยข้อสอบวัคซีน เพื่อให้ประชาชนที่ไม่ต้องการทำข้อสอบ แต่อยากได้ความรู้ อยากได้วัคซีนไซเบอร์ป้องกันตนเองจากภัยออนไลน์ พร้อมบอกต่อคนอื่นๆ สามารถเข้าไปอ่าน ไปเพิ่มความรู้วัคซีนไซเบอร์ได้ทันที 
.
ที่ประชุมยังได้รายงาน ความคืบหน้าการลงนามเห็นชอบการบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการให้ความเห็นชอบระบบ หรือกระบวนการเปิดเผย แลกเปลี่ยนข้อมูล ตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.ก.มาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ.2566 ที่ลงนามร่วมกันของกระทรวงดีอีเอส , ตร., กรมสอบสวนคดีพิเศษ, ปปง. และ ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งลงนามไปเมื่อ 11 ส.ค.66 โดยการลงนามครั้งนี้ ถือเป็นการยกระดับความร่วมมือในการส่งต่อข้อมูล เปิดเผยข้อมูล เพื่อไล่เส้นทางการเงิน ระงับการทำธุรกรรม ช่วยเหลือผู้เสียหายได้มากขึ้น 
.
มีการติดตามความคืบหน้าของคณะกรรมการย่อยๆ เช่น คณะทำงานย่อยด้านสถาบันทางการเงิน และผู้ประกอบการธุรกิจ  คณะทำงานย่อยด้านผู้ให้บริการโทรศัพท์ คมนาคม และ กสทช. คณะทำงานแนวทางการควบคุมซื้อขายทรัพย์สินดิจิทัล คณะทำงานแสวงหาความร่วมมือรณรงค์ต้านภัยไซเบอร์ คณะทำงานด้านการประสานงานกระบวนการยุติธรรม โดยมีการหารือแนวทางสำคัญ เช่น กำหนดแนวทางควบคุมการซื้อขายทรัพย์สินดิจิทัล เพื่อไม่ให้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนและฟอกเงิน  ประสาน กสทช.ออกประกาศข้อบังคับเพื่อดำเนินการกับหมายเลขโทรศัพท์ต้องสงสัย หากชี้แจงไม่ได้จะถูกระงับหมายเลข, การระงับหมายเลขที่รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าเป็นหมายเลขที่ใช้หรือเกี่ยวข้องกับการทำผิด กำหนดมาตรการดำเนินการกับเสาโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอินเตอร์เน็ตตามแนวตะเข็บชายแดน เพื่อมิให้คนร้ายที่มีฐานตั้งในประเทศเพื่อนบ้านใช้ในการทำผิด
.
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้กำหนดมาตรการเชิงรุกร่วมกันในการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพื่อดำเนินการกับเฟซบุ๊ก สื่อโชเชียลที่มีการขายพื้นที่โฆษณาให้คนร้ายนำมาหลอกหลวงประชาชน มาตรการเชิงรุกของ ปปง.ในการปรับปรุงกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ไล่สายเงินเอาผิดกลุ่มขบวนการให้ดียิ่งขึ้น  กำหนดแนวทางมาตรการป้องกันปราบปรามแอปพลิเคชันดูดเงิน การแก้ไขปัญหาซิมม้าที่เปิดโดยคนต่างด้าว การเปิดบัญชีม้าผ่านระบบออนไลน์ การลดจำนวนเงินที่ต้องทำธุรกรรมผ่านโมบายแบงก์กิ้งที่ต้องสแกนใบหน้า แนวทางการอายัดการโอนผ่านช่องทางชำระเงินอื่นๆ เช่น ทรูมันนี่  การใช้โทรศัพท์มือถือแทนการใช้บัตรเครดิตของคนร้ายเพื่อถอนเงินจากตู้ เอทีเอ็ม 
.
พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กล่าวว่า การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครั้งที่ 3/2566 ในวันนี้ เป็นการติดความคืบหน้าของการดำเนินการคณะกรรมการ และอนุกรรมการด้านต่างๆ เช่น การเร่งรัดดำเนินการการเปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล การแจ้งข้อมูลหลักฐาน การกำหนดเหตุอันควรสงสัย หรือการปฏิบัติอื่นใดตามกฎหมายระหว่างสถานบันธนาคาร ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับการรับชำระเงิน ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ โทรคมนาคม  กำหนดแนวทางปฏิบัติให้มีการประสานงาน การประชุม เพื่อคลี่คลายคดี สามารถอายัดบัญชี ส่งต่อข้อมูล และสืบสวนติดตามจับกุมคนร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปราบปรามเสาโทรศัพท์ตามแนวชายแดน โดยจะมีชุดปฏิบัติการร่วมเพื่อตรวจสอบดำเนินการอย่างจริงจัง
.
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังให้ความสำคัญการสร้างภูมิคุ้มกัน “วัคซีนไซเบอร์” ให้หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน เผยแพร่ ข้อความที่เป็นสาระสำคัญ “ไม่เชื่อ ไม่รีบ ไม่โอน รู้ทันกลโกง” พร้อมกับเชิญชวนประชาชนทำแบบทดสอบ  วัคซีนไซเบอร์ จำนวน 40 ข้อ ทั้งแบบทำข้อสอบเพื่อลุ้นรับรางวัล และรูปแบบใหม่ เฉลยข้อสอบ ให้ประชาชนได้เข้าไปอ่าน เพิ่มความรู้ เพิ่มวัคซีนไซเบอร์ให้ตนเอง 
.
และขอให้บอกต่อเพื่อทำแบบทดสอบเพื่อให้มีความรู้เป็นภูมิคุ้มกันภัยกับทุกคน รู้เท่าทันภัยออนไลน์ในรูปแบบใหม่ เชื่อว่าไซเบอร์วัคซีนนี้  ถือเป็นวัคซีนที่ดี เมื่อได้รับภูมิแม้เพียงครั้งเดียว ก็จะสร้างภูมิคุ้มกันได้ต่อเนื่องตลอดไป  ถ้าคนไทยทุกคนได้รับวัคซีนนี้อย่างทั่วถึง  จะเป็นการป้องกันอาชญากรรมออนไลน์ได้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลมากที่สุด ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนภัยออนไลน์ได้ผ่านทาง www.เตือนภัยออนไลน์.com , Facebook https://www.facebook.com/เตือนภัยออนไลน์  หมายเลขโทรศัพท์ 081-866-3000 หรือโทรสายด่วน 1441

#วัคซีนไซเบอร์
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
#Royalthaipolice
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ