วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าววัฒนธรรม
ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ร.ร.บ้านราหุล-บึงสามพัน
นายสมพงษ์ ทองหนูนุ้ย นายอำเภอ บึงสามพัน เป็นประธานเปิดงาน ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านราหุล, โดยมี นางนุตประวีณ์ ภัครวัฒน์อังกุร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน ราหุล กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อจัดซื้อ โต๊ะ-อาหารกลางวัลให้แก่เด็กนักเรียน

พร้อมด้วย พระอาจารย์บุญทัน ฐิตสีโล ประธานฝ่ายสงฆ์, นายวีระพันธ์ ธนสิริ หิรัญสุข 
ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนราหุล ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ และคณะครูและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ 
นายทวีศักดิ์ อินทรานุกูล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล ซับสมอทอด, 
นางสุพัฒราพร ตั้งประเสริฐศรี รองนายกเทศมนตรี ต.ซับสมอทอด, นาย นิติ รุ่งเจริญกิจ นายก อบต.บึงสามพัน และคณะครู ประชาชน ในเขต อ.บึงสามพัน เข้าร่วมทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษาในครั้งนี้ 
ซึ่งในงานยังมีการออกอ่หารโรงทาน และร้านอีกมากมายทำให้ทุกๆคน ที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ อิ่มบุญกันถ้วนหน้า ณ โรงเรียนบ้านราหุล ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 
(วันที่ 15 สิงหาคม 2566)
#สนับสนุนโดย นาย บุญเลิศ พุทธเจริญ เจ้าของไร่มะขามหวานชนิกา อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 
#นายวัลลภ สาครรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 
#จิรพัฒน์ รุจิโชคบวรกุล (#)แดง บึงสามพัน ผู้สื่อข่าว เพชรบูรณ์
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม มุกดาหาร ธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานคณะก้าวหน้าพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ