วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวพระพุทธศาสนา
คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีร่วมกับจังหวัดลพบุรี จัดโครงการธรรมสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ วัดเขาจรเข้ ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี  พระครูภัทรปัญญาวุธ (หลวงพ่อเภก)  เจ้าคณะอำเภอโคกสำโรง ประธานฝ่ายสงฆ์ นายวชิระ เกตุพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส ในกิจกรรมตามโครงการธรรมสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี 
พันตำรวจเอกทัชวัฒน์ สายโยธา
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเพนียด
นางสมบัติ พงษ์พรต  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี   นางพรทิภา สุวรรณเลิศ  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี   และหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 300 คน 

สำหรับโครงการธรรมสัญจร จัดโดยศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดลพบุรี คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี และจังหวัดลพบุรี โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมประจำชีวิต สามารถนำหลักธรรมขั้นพื้นฐานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

สนอง แท่นสูงเนิน
ผอ.ศูนย์ข่าวประจำจังหวัดลพบุรี รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ