วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
ร้อยเอ็ด-เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืช คลองห้วยเหนือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
     วันนี้ (8 ส.ค.66) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ชั้น 2  นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืช "คลองห้วยเหนือ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณข้างไทวัสดุ ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องกรค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
       ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ สำนักงานชลประทานที่ 6 และเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด กำหนดจัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืช "คลองห้วยเหนือ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ รักษาสภาพแหล่งน้ำไม่ให้ตื้นเขินและเกิดการรุกล้ำแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ พัฒนาให้เกิดความสมดุล บูรณาการประสานกันเป็นรูปแบบประชารัฐ ปลูกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และร่วมดูแลทรัพยากรน้ำอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยร่วมบูรณาการเครื่องมือ เช่น รถแบคโฮ รถบรรทุก เรือท้องแบน จากสำนักงานชลประทานที่ 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน และองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ตลอดระยะทาง 2 กิโลเมตร ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวฯ จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป ///
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ 
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ