วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


สาววัฒนธรรม
ร้อยเอ็ด : ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด พาเติมบุญ ทำบุญตักบาตรวันพระ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

  
     วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 07.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม "ผู้ว่าฯ พาเติมบุญ" ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดบ้านอ้น ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นกิจกรรมที่จะเป็นศูนย์รวมใจการทำบุญของชาวร้อยเอ็ด เสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระครูมหาธรรมบาลมุนี เจ้าคณะอำเภอโพนทราย เจ้าอาวาสวัดบ้านอ้น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์ ประกอบพิธี โดยมี นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าและประชาชน เข้าร่วม

     นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำโครงการดังกล่าวฯ ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีโอกาสทำบุญตักบาตร ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ทุกวันพระ ขึ้น/แรม 15 ค่ำ หรือวันอื่นๆ ตามความเหมาะสม ระหว่างเดือน สิงหาคม ถึง ตุลาคม 2566 ให้ได้รับการพัฒนาจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องตามหลักค่านิยม 11 ประการของชาวร้อยเอ็ด นอกจากนี้ยังเป็นการปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา พัฒนากล่อมเกลาจิตใจ พร้อมกับเสริมสร้างการปลูกจิตสำนึกค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรมให้แก่ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ ได้นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับบทบาท/ภารกิจของหน่วยงาน และมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม รวมทั้งจรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมดีมีคุณธรรมจริยธรรม ให้คงอยู่สืบไป
//////////////////
cr. ปชส.ร้อยเอ็ด
สุทธิชัย อุปปะ (เต็ม)
สำนักข่าวไทยนิวส์-ข่าว
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ