วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

 ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่ม Chile สถาบันสร้างชาติ
ลงพื้นที่ ชุมชนหน้าวัดโกมุท อ.อ่างศิลา จังหวัด ชลบุรี
เพื่อต่อยอดพัฒนาโครงการธนาคารปู เพื่อเป็นโครง CCS ที่พัฒนาเพื่อแก้ปัญหาของชุมชน ให้ชุมชนพึ่งพาตนเอง และพัฒนาแบบยั่งยืน เมื่อชุมชนแข็งแรง เป็นการสร้างชาติไทยให้ยั่งยืน
ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี พี่M
นพ.พีรเชษฐ์ ภู่สันติสัมพันธ์ ที่ปรึกษาหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
 เผยแพร่และรายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม มุกดาหาร ธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานคณะก้าวหน้าพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ