วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
#เพชรบูรณ์#พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2566
วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอัครเดช  ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2566 ซึ่งตรงกับวันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี จัดโดยศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายฉัตรชัย เพ็ชรชนะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" ซึ่งพระองค์ทรงประกอบ พระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ
           สุรพล ก้องเพชรศักคิ์ ที่ปรึกษา สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย-สภท. 
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ