วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวพระพุทธศาสนา
โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง จ.น่าน
เข้าถวายสักการะ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์  กรรมการมหาเถรสมาคม ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
นำโดย พระชยานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง, คณะสงฆ์, นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน, มูลนิธิพุทธภูมิธรรม ประกอบด้วย พลเอกเอกชัย หาญพูนวิทยา ประธานอำนวยการฯ, อาจารย์วิจักษณ์ สองจันทร์ ประธานมูลนิธิฯ, พลตรีฉัตรไชย ประจุศิลป กรรมการ, พร้อมคณะ

เพื่อขอพระเมตตา ท่านเจ้าประคุณฯ อธิษฐานจิตแผ่นทองคำ ร่วมจัดสร้างยอดฉัตรทองคำพระธาตุแช่แห้ง 
และ กราบขอพระเมตตาสนุนโครงการฯ ถวายเป็นพุทธบูชา 
ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, ถวายพระกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก และเป็นพลังบุญเพื่อแผ่นดิน สืบไป...
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ