วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 จับกุมบุหรี่เถื่อนลักลอบหนีศุลกากร จำนวน 200 ลัง 1,000,000 มวน มูลค่า 4,500,000 บาท ส่งผ่านระบบไปรษณีย์ไทย 
วันนี้ (๘ สิงหาคม ๒๕๖๖) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข. ร่วมกับ นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๕ แถลงข่าว กรณีจับกุมบุหรี่เถื่อนลักลอบหนีศลกากร ยี่ห้อ John จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ มวน มูลค่า ๔๕๐๐,๐๐๐ บาท น้ำหนักรวม ๑,๓๐๐ กิโลกรัม ลักลอบนำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยมีการขนส่งผ่านศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

เพื่อให้ภารกิจของกรมศุลกากรในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากรและปกป้องสังคมสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ของกรมศุลกากร นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและการบริหารการจัดเก็บภาษี ได้ให้ความสำคัญในการปราบปรามสินค้าลักลอบหนีศุลกากร จึงสั่งการให้นายยุทธนา ลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔ ดำเนินการปราบปรามจับกุมสินค้าลักลอบหนีศุลกากรและสินค้าที่เป็นภัยต่อสังคมอย่างเข้มงวด และตามข้อสั่งการของจังหวัดสงขลา ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันและปราบปรามสินค้าหลบเลี่ยงภาษีในพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม โดยนายธนเสฎฐ์ พรพิชัยดำรงค์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร ศภ. ได้มอบหมายให้นายเริงพจน์ อารีย์กุล หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม สคศ. ศภ.๔ และเจ้าหน้าที่ ฝปป. เข้มงวดในการปราบปรามสิ่งของผิดกฎหมายและการลักลอบนำเข้ามาในราชอาณาจักรที่กระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอย่างเคร่งครัด
จนเมื่อ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๒๓.๓๕ น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๕ ได้ทำการเข้าตรวจค้นศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตามหนังสือที่ กค 0๕๑๓(๓.๑)/๗๔๕ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผลการตรวจค้นพบ บุหรี่ต่างประเทศ ยี่ห้อ John ไม่ติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย บรรจุอยู่ภายในกล่อง จำนวน ๒๐๐ กล่อง โดยไม่พบเอกสารเกี่ยวกับการผ่านพิธีการศุลกากร การกระทำดังกล่าวอาจเป็นความผิดตามมาตรา ๒๔๒ และมาตรา ๒๔๖ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖- จึงเป็นของอันพึงต้องริบตามมาตรา ๑๖๖แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ๆ จึงได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๖๗ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๕ ยึดของดังกล่าว เพื่อทำการสืบสวนขยายผลหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดี และในส่วนของกลางได้ส่งด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

สำหรับสถิติในการจับกุมการลักลอบบุหรี่ต่างประเทศไม่ติดอากรแสตมป์เข้ามาในราชอาณาจักรปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มีจำนวน ๓๔๘ คดี ปริมาณ ๖,๓๒๒,๑๘๘ มวน มูลค่ากว่า ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ บาททั้งนี้ กรมศุลกากรจะให้ความสำคัญกับการปราบปรามการลักลอบนำบุหรี่ต่างประเทศ เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อเป็นการปกป้องสังคมและสร้างความมั่นคงให้เศรษฐกิจของประเทศต่อไป

ซัมซูดิน เจ๊ะแดร์ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดสงขลา
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ