วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
ร้อยเอ็ด -รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตรวจประเมินนวัตกรรม พัฒนาโครงข่ายเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ชุมชน

     วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสระสิม อาคารศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทดีเลิศ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่น พร้อมด้วย ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ประธานอนุกรรมการฯ และคณะ ลงพื้นที่ ตรวจประเมินโครงการนวัตกรรม “พัฒนาโครงข่ายเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ชุมชน ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยมี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลโครงการฯ พร้อมลงพื้นที่จริงการดำเนินโครงการนวัตกรรม
        เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้มีนวัตกรรม “พัฒนาโครงข่ายเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ชุมชน” ที่พัฒนาบริเวณคุ้มศรีสุวรรณ ตลาดสระทอง และบริเวณโดยรอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่เสื่อมโทรมมั่วสุม ให้มีความสวยงาม สำหรับทุกกลุ่มวัย พร้อมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ซึ่งได้แก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่เขตโบราณสถาน คูเมือง-กำแพงเมืองร้อยเอ็ด โดยการบริหารพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนอย่างเป็นระเบียบ อีกทั้งยังพัฒนาเส้นทางสัญจรมีความปลอดภัย รวมถึงสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ทำให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีและพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน 
     ทั้งนี้ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ได้ลงพื้นทีติดตามงานของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางสังคม ที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ทำให้เกิดการพัฒนาในหลายมิติ ที่ประชาชนได้ประโยชน์สูงที่สุด เป็นการแก้ปัญหาชุมชนเมืองที่แออัด รวมถึงยังมีการครอบครองพื้นที่ที่อาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายและอาจจะเป็นการสร้างปัญหาในอนาคต ซึ่งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้สร้างความเข้าใจแก่ชุมชน ส่วนสิ่งที่เห็นชัดที่สุดคือประชาชนมีรอยยิ้มและมีความสุขมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง
///
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169 จังหวัดนครปฐม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกห...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ