วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์


ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีเปิดงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจ ด้วยพระบารมี
วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น. 
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจ ด้วยพระบารมี โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการจัดงาน พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาชุมชน เเละเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานฯ และเยี่ยมชมให้กำลังใจ พร้อมทั้งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการจังหวัดราชบุรี ที่มาร่วมออกบูธจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจ ด้วยพระบารมี โดยจังหวัดราชบุรี มีผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์ ร่วมจัดแสดงและจำหน่าย ทั้งสิ้น 29 ราย แบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้
1. ประเภทอาหาร จำนวน 12 ราย
2. ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 2 ราย
3. ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย จำนวน 8 ราย
4. ประเภทของใช้ ของที่ระลึก ของตกแต่ง จำนวน 4 ราย
5. ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 3 ราย
สำหรับงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจ ด้วยพระบารมี มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงช่วยเหลือราษฎรให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้อย่างกว้างขวาง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน OTOP ศิลปาชีพ ให้พสกนิกรชาวไทยได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมฝีมือภูมิปัญญาของคนไทย และเพื่อจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานศิลปาชีพ ผลิตภัณฑ์ OTOP ก่อให้เกิดช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ให้กับชุมชน และภายในงานยังมีสินค้าและกิจกรรมที่หลากหลาย โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 20 สิงหาคม 2566 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169 จังหวัดนครปฐม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกห...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ