วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
กองทัพเรือ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กำลังพลสร้างภูมิคุ้มกันก่อนการระบาดในฤดูฝน
    วันที่ 24 ส.ค.66 พล.ร.อ.สุวิน  แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล เป็นประธานในการจัดกิจกรรมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้แก่กำลังพลในพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล ณ บริเวณโถงชั้น 1 กองบัญชาการกองทัพเรือพื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
     เนื่องจาก ปัจจุบันเป็นช่วงฤดูฝนซึ่งจะมีการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ คณะทำงานฯ จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และอำนวยความสะดวกให้กับข้าราชการ , พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ได้จัดบุคลากรจาก กรมแพทย์ทหารเรือ ให้บริการ ซึ่งมีกำลังพลที่สนใจร่วมกิจกรรม  จำนวน 600 นาย
     อันเป็นกิจกรรม ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพล อย่างเป็นรูปธรรม
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

#ROYALTHAINAVY 
#กองทัพเรือ
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ